Karcinom mokraćne bešike

Kancer mokraćne bešike čini oko 4% svih primarnih…
tumorSlika

Kako sprečiti nastanak karcinoma debelog creva

KAKO SPREČITI NASTANAK KARCINOMA DEBELOG CREVA? Vodite računa…

Karcinom prostate

Rak prostate je zloćudni tumor koji nastaje u prostati,…
Tumori

Tumori larinksa

Tumori larinksa su prilično česti. Među spoljašnjim faktorima…

Tumori bubrežnog parenhima

BENIGNI TUMORI ANGIOMIOLIPOM (BUBREŽNI HAMARTOM) Mogu biti…
Rak kostiju

Tumori kostiju

Tumori kostiju, ako nastanu u kosti, primarni su tumori i mogu…

Suporativna terapija tumora

Svaki pacijent oboleo od raka morao bi, pored agresivne terapije…

Karcinom grlića materice

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, svake godine…

Karcinom želuca

Karcinom želudca je po učestalosti drugi karcinom organa za…

Hepatocelularni karcinom (karcinom jetre)

Karcinom jetre se najčešće javlja usled postojećeg heptitisa…

Tumor želuca

Benigni - 50% su polipi (adenomatozni I hiperplastični - mali,…

Leukemije

Leukemije su grupa malignih bolesti hematpoeznog sistema. Leukemije…