Zašto se karcinom grlića materice kasno otkriva?

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, svake godine…

Veza između HPV i nastanka karcinoma

Humani Papiloma Virusi ili skraćeno HPV su velika grupa virusa…