Tumorski markeri

Tumor Markeri

Kod pojave malignih oboljenja u organizmu, tumorske ćelije luče jedinjenja koja se nazivaju tumorski markeri. Njihovo povećanje u serumu može ukazati na maligne promene u organizmu. Svako povećanje nivoa markera ne mora da znači da je u pitanju i malignitet, s obzirom da postoje i odredena fiziološka stanja u kojima neki od njih mogu biti povećani (npr. CEA i AFP kod trudnica). Isto tako i benigne promene mogu izazvati povećano lučenje nekih tumorskih markera.

S obzirom da ne pokazuju neku veliku specifičnost, tumor markeri nisu značajni u prevenciji, te se najcešce koriste u praćenju terapije i toka bolesti.

Neki od tumor markera koji se analiziraju:

 •  CA 125 – za određivanje karcinoma ovarijuma (jajnika), uterusa,
 •  CA 15-3 – za dijagnostikovanje tumora dojki,
 •  CA 19-9 – za tumore debelog creva, gastrointestinalnog trakta, želuca i jetre,
 •  CEA – za gastrointestinalni karcinom, pluća i karcinom dojke,
 •  CA 72-4 – za dijagnostikovanje malignih bolesti pankreasa, želuca, kolona, dojke, ovarijuma, cerviksa, endometrijuma, žuci,
 •  CYFRA 21-1 – marker karakterističan za plućno tkivo,
 •  PSA- (Prostata Specifični Antigen) – za otkrivanje ranog stadijuma i praćenje karcinoma prostate,
 •  fPSA – poboljšava osetljivost i specifičnost pri otkrivanju karcinoma prostate,
 •  NSE – tumor marker čije se povišene vrednosti najčešće javljaju kod malignih ćelija pluća i neuroblasta,
 •  SCC – za sqamous ćelije karcinoma uterusa, cerkvisa, vulve, pluća, glave, vrata i ezofagusa,
 •  S-100 – povećana koncentracija ovog tumor markera se nalazi kod melanoma, glioma, carcinoma tiroidne žljezde i bubrega

AFP alfa fetoprotein – specifičan protein koji se u organizmu povećava u nekim fiziološkim ali i patološkim stanjima. Sintetiše se u toku embrionalnog razvoja. U toku trudnoce, koncentracija AFP se povećava u serumu majke, nakon 12-te nedelje trudnoće i dostiže maksimum u trećem trimestru trudnoće. Istovremeno koncentracija AFP u fetusu raste i dostiže vrhunac u 14-toj nedelji, a zatim se smanjuje. Koncentracije u tragu mogu se detektovati do 18 meseci starosti deteta. Izrazito povećana koncentracija AFP u fetusu ukazuje na defekt neuralne cevi, dok izrazito smanjena koncentracija može ukazati na postojanje Daunovog sindroma. AFP se takode sintetiše u jetri, te zbog toga može poslužiti u dijagnosticke svrhe i kao tumor marker. Visoke koncentracije AFP u ovom slučaju ukazuju na hepatocelularni karcinom. AFP je u korelaciji sa veličinom tumora, pa služi za rano otkrivanje istog ali i za praćenje terapije i prognozu daljeg napredovanja bolesti.

AFP u kombinaciji sa Beta HCG se koristi kao tumor marker za utvrdivanje i klasifikaciju tumora germinativnih ćelija.