Tumor markeri u dijagnozi karcinoma jajnika

Karcinom jajnika se najčešće otkriva kasno, kada su mogućnosti…

Preventivni pregledi i kada nema simptoma

Blagovremeni odlazak lekaru omogućava da se na vreme spreči…

Najčešći faktori rizika za razvoj karcinoma mokraćne bešike

Iako konkretan uzrok karcinoma bešike još uvek nije identifikovan,…