Najučestaliji karcinom savremenog čoveka.

Kolorektalni karcinom spada među najučestalije karcinome savremenog…

Kolorektalni karcinom: faktori rizika

Kolorektalni karcinom je jedna od malignih bolesti sa veoma velikom…