Kolorektalni karcinom: faktori rizika

Kolorektalni karcinom je jedna od malignih bolesti sa veoma velikom…