Karcinom bubrežnih ćelija.

Karcinom bubrežnih ćelija (engl Renal Cell Carcinoma-RCC) se nalazi na 10. mestu najčešćih malignih bolesti u Evropi. Muškarci češće oboljevaju od žena. Incidenca raste sa godinama starosti, tako da dostiže plato između 70-75 godine. Faktori rizika za nastanak ove bolesti su višestruki: pušenje, gojaznost, povišen krvni pritisak, ali i genetske mutacije. Ostali, manje istraženi faktori su alkohol, šećerna bolest, dugotrajna hemodijaliza zbog bubrežne slabosti i stečena policistična bolest bubrega. Klasični trijas simptoma čine krv u mokraći, bol u slabini i opipljiva masa u stomaku. Međutim, javlja se u svega 6-10% slučajeva i u vezi je sa agresivnom histologijom i uznapredovalom bolešću.
U oko 20% bolesnika registruje se tzv. paraneoplastični sindrom, u sklopu koga se javlja opšta slabost, gubitak telesne težine, povišena telesna temperatura, anemija, arterijska hipertenzija, bol u mišićima, povišena sedimentacija, povišene vrednosti kalcijuma u krvi. Neki pacijenti imaju simptome uzrokovane metastatskom bolešću, kao što je bol u kostima ili uporni kašalj.
Prvi odlazak kod lekara
Mnogi bubrežni tumori su asimptomatski, zbog čega bolesnik često odlazi kod lekara kad je bolest već u uznapredovalom stadijumu. U više od 50% bolesnika, tumori bubrega se otkrivaju slučajno, prilikom ispitivanja zbog drugih oboljenja ili nespecifičnih simptoma. Kad se posumnja na karcinom bubrega, obavezan je pregled kompjuterizovanom tomografijom (CT) grudnog koša, abdomena i male karlice kao i kompletne laboratorijske analize. Dijagnoza se postavlja na osnovu simptoma bolesti, fizikalnog pregleda, radioloških dijagnostičkih procedura i histopatološke potvrde biopsijom tumora (svetloćelijski i nesvetloćelijski tip). Radiološke dijagnostičke metode su značajne kako za postavljanje dijagnoze tako i za utvrđivanje stadijuma bolest.
Lečenje karcinoma bubrežnih ćelija
Osnovu lečenja lokalizovanog RCC predstavlja hirurški pristup, tj. radikalna operacija tumora i/ili bubrega. Radikalna nefrektomija se može izvesti kao otvorena ili laparoskopska operacija (klasična ili robotska). Parcijalna nefrektomija se preporučuje kod pacijenata sa jednim bubregom, ako istovremeno postoje obostrani tumori ili kod bubrežne insuficijencije. Značajno učešće benignih tumora u slučaju malih bubrežnih promena, kao i činjenica da se one često dijagnostikuju u starijem životnom dobu i kod pacijenata sa više pridruženih bolesti, uticali su na prihvatanje aktivnog praćenja u odabranoj grupi bolesnika. Princip neoadjuvantne (pre operacije) i/ili adjuvantne terapije (posle operacije) još nije zaživeo u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Osnovni vid lečenja lokalno uznapredovalog i/ili metastatskog RCC je terapija lekovima. Najveće kliničko iskustvo ostvareno je u lečenju svetloćelijskog podtipa. U poslednjoj deceniji, posle višegodišnjih napora istraživača i kliničara, uspostavljeni su novi terapijski standardi, uz značajno poboljšanje prognoze pacijenata sa metastatskim RCC-om. Primarni cilj moderne terapije je da se što duže odloži napredovanje bolesti uz što bolji kvalitet život bolesnika, i umereno produži njihovo preživljavanje.
PRIMED 13 forte je prirodni preparat na bazi meda, medicinskih gljiva kordiceps, reiši i šitake, obogaćen jezgrom koštica kajsije.
PRIMED 13 FORTE se posebno preporučuje:
osobama sa oslabljenim imunitetom
kao pomoćno sredstvo u prevenciji i tretmanu poremećaja zdravlja.
Aktivni sastojci preparata mogu da utiču na poboljšanje opšteg stanja organizma i ispoljavaju blagotvorno dejstvo na imunološki sistem. Medicinske gljive se u narodnoj medicini tradicionalno upotrebljavaju kao prirodna pomoć u prevenciji i tretmanu različitih obolenja vitalnih organa.