Faktori rizika za nastanak limfoma i leukemije

Leukemija i limfom su vrste maligne bolesti koje zahvataju krvni sistem, a obe vrste bolesti počinju od ćelija imunološkog sistema. Razlikuju se po ćelijskim linijama od kojih potiču, nekim simptomima, brzini razvoja i prognozi.

Leukemije počinju u kostnoj srži koja i dovodi do povećanog stvaranja ćelija, dominantno bele linije (leukociti). Kako se sve više ovih ćelija stvara, polako se potiskuju druge ćelijske linije (eritrociti i trombociti).

Kod limfoma, bolest se razvija u limfnim čvorovima koji su takođe deo imunološkog sistema. Prekomerno stvaranje T i B limfocita vremenom dovodi do nagomilavanja ovih ćelija, što remeti normalno funkcionisanje imunološkog sistema.

Faktori rizika za nastanak limfoma i leukemije mogu da se razlikuju.

Kod leukemije, neki od faktora rizika koji se navode su:

 • Izloženost zračenju
 • Izloženost benzenu
 • Ranija primena hemoterapije
 • Ranije prisutna maligna bolest krvi
 • Virusi (Epstein Barr- EBV)
 • Neki urođeni sindromi (Daunov sindrom, Fankoni anemija)

Faktori rizika za limfom mogu da se razlikuju u zavisnosti od tipa, a pominju se:

 • Izloženost toksinima (pesticidi, herbicidi)
 • Perzistentna infekcija Epstein Barr virusom ili citomegalovirusom
 • Neke bakterijske infekcije (Helicobacter pylori)
 • Veoma narušen imunološki odgovor, npr. kod HIV infekcije
 • Upotreba lekova koji oštećuju imunološki sistem
 • Neke autoimune bolesti (Inflamatorne bolesti creva, reumatski artritis, sjegrenov sindrom)

Svakako, prisustvo jednog ili više nabrojanih faktora rizika ne znači da će do pojave bolesti sigurno doći, već da je veći rizik za njen nastanak. Da li će do pojave bilo koje bolesti doći, uključujći i maligne, zavisi od više uzajamno delujućih faktora kao i individualnih karakteristika svakog organizma, urođenih i drugih faktora.