Faktori rizika za karcinom mokraćne bešike

Rak mokraćne bešike

Stadijumi raka mokraćne bešike

Pušenje

Pušenje je najvažniji rizični faktor za karcinom mokraćne bešike. Pušači tri puta češće dobijaju karcinom od nepušača. Pušenje izaziva više od polovine karcinoma bešike kod osoba oba pola.

Toksini udahnuti putem duvanskog dima prelaze u krvotok, njime dospevaju u bubrege u kojima se izbacuju iz organizma preko urina. Ovi toksini, u kontaktu sa ćelijama koje oblažu mokraćne kanale mogu da dovedu do oštećenja koja vremenom prelaze u malignitet.

Izloženost rizičnim faktorima na radnom mestu

Određene industrijske materije kao što su aromatični amini, korišćeni u proizvodnji boja mogu biti povezani sa povećanom učestalošću karcinoma bešike.

Rasa i etnička pripadnost

Pripadnici bele rase dva puta češće obolevaju od pripadnika crne rase.

Uzrast

Rizik za karcinom raste sa godinama. 9 od 10 obolelih su stariji od 55 godina.

Pol

Karcinom mokraćne bešike je mnogo češći kod muškaraca nego kod žena.

Hronična iritacija i infekcije mokraćne bešike

Urinarne infekcije, kamen u bubregu ili u mokraćnoj bešici, dugo nošenje urinarnih katetera i drugi uzroci hronične iritacije su povezani sa karcinomom bešike ali nije još uvek utvrđeno da li oni zaista uzrokuju karcinom.

 Urođene deformacije mokraćne bešike

Pre rođenja, postoji kanal koji povezuje pupčani otvor i mokraćnu bešiku. Taj kanal, urahus, normalno nestaje pre rođenja. U slučaju da zaostane deo urahusa, može doći do maligne promene. Oko trećine malignih tumora mokraćne bešike počinje na ovoj lokaciji.

 Genetski faktori i porodična anamneza

Osobe čiji bliski srodnici imaju, ili su imali karcinom mokraćne bešike, i sami češće oboljevaju od iste bolesti. U nekim slučajevima, članovi porodice su izloženi istim rizičnim faktorima u životnoj sredini. Takođe, krvni srodnici mogu da imaju isti genski defekt koji uzrokuje neadekvatno oslobađanje organizma od toksičnih materija, čime se povećava mogućnost nastanka maligniteta.

Hemoterapija i terapija zračenjem

Dugotrajna primena hemoterapijskog leka ciklofosfamida može da iritira mokraćnu bešiku i poveća rizik za nastanak karcinoma.

Lekovi i dijetetski suplementi

Prema FDA (Food and Drug Administration), dugotrajna upotreba nekih lekova za dijabetes može biti povezana sa pojavom karcinoma.
Dijetetski suplementi na bazi biljaka iz porodice Aristolochia su povezane sa učestalim javljanjem karcinoma bešike.

Arsenik u vodi za piće

Arsenik u vodi za piće je povezan sa povećanim rizikom za karcinom, u nekim delovima sveta. Izloženost arseniku u vodi zavisi od poštovanja standarda o kvalitetu vode za piće.

Nedovoljan dnevni unos vode

Ukoliko ne uosite dovoljnu količinu vode u toku dana, imaćete veći rizik za razne bolesti, uključujući i maligne. Osobe koje unose veće količine tečnosti smanjuju vreme izloženosti mokraćne bešike i kanala toksičnim supstancama iz urina koje mogu da ih oštete i dovedu do malignih promena.

antikarcionm-primed13-forte

Primed 13 forte je  prirodan preparat na bazi meda, medicinskih gljiva Kordiceps, Reishi i Shitake, obogaćen jezgrom koštice kajsije. Ne sadrži veštačke boje, konzervanse i druge aditive. Upotreba PRIMED 13 FORTE preparata se preporučuje za jačanje imunološkog odgovora organizma i kao pomoćno sredstvo u prevenciji i tretmanu malignih bolesti. Svaka od medicinskih gljiva koje ulaze u sastava preparata ima izreženo antikancerogeno dejstvo, i u ovom preparatu se ova njihova svojstva međusobno dopunjuju. Jezgro kajsijine koštice sadrži vitamin B17, čime doprinosu ukupnom antikancerogenom dejstvu preparata.