Posts

Najčešći faktori rizika za razvoj karcinoma mokraćne bešike

Iako konkretan uzrok karcinoma bešike još uvek nije identifikovan,…
Rak mokraćne bešike

Faktori rizika za karcinom mokraćne bešike

Pušenje Pušenje je najvažniji rizični faktor za karcinom…

Karcinom mokraćne bešike

Kancer mokraćne bešike čini oko 4% svih primarnih…