Karcinom pluća- upozoravajući simptomi

Karcinom pluća je vodeći uzrok smrti od malignih bolesti kod oba pola. I pored napretka medicine, dijagnostičkih i terapijskih mera, primećuje se porast obolelih. Smatra se da je pušenje faktor koji je u najvećoj meri povezan sa pojavom bolesti, dok radon, aerozagađenje i drugi faktori imaju manji uticaj.
Duvanski dim sadrži veoma veliki broj štetnih materija koje direktno negativno utiču na disajne puteve. Na površini sluzokože disajnih puteva nalaze se cilije, čijim pokretanjem se sekret, toksini, bakterije i virusi iz nižih delova disajnih puteva “pomeraju” ka gornjim delovima, a zatim kašljanjem izbacuju u spoljašnju sredinu. Duvanski dim direktno oštećuje ovaj mehanizam, pa se vremenom nakupljaju oštećenja koja mogu da budu uzrok različitih bolesti pluća.
Karcinom pluća obično počinje sporo. U početku uglavnom nema simptoma, a kako bolest napreduje, javljaju se:
• Uporan kašalj koji ne prolazi
• Bol u grudnom košu, posebno pri dubokom udahu
• Zviždanje u plućima i/ili osećaj nedostatka vazduha
• Iskašljavanje različite količine sekreta koji može da bude sa primesama krvi
• Umor i malaksalost
Pri sumnji na postojanje nekog procesa u plućima, npr. kod hroničnog kašlja sa vizingom, neke od vizualizacionih metoda koje pomažu u razlikovanju promena su CT ili rendgen pluća. Ukoliko se ovim metodama pokaže prisustvo nekog procesa, uzimanje uzorka biopsijom je dalje potrebno za postavljanje konačne dijagnoze.
Ukoliko se potvrdi postojanje malignog procesa, na osnovu kliničke slike i opšteg stanja određuje se odgovarajući tretman prilagođen pacijentu.
Karcinomi koji su otkriveni u ranom stadijumu uglavnom imaju bolju prognozu u odnosu na karcinome otkrivene u kasnijoj fazi, kada postoje metastaze.