Veza između HPV i nastanka karcinoma

Humani Papiloma Virusi ili skraćeno HPV su velika grupa virusa koji mogu da izazovu infekciju kod ljudi. Unutar grupe, virusi se označavaju brojevima koji dalje određuju tip virusa.

Većina tipova HPV dovodi do pojave bradavica na koži različitih devoa tela (šake, vrat, dekolte, stopala i dr.) ili sluzokožama (vagina, anus, usta, grlo). HP virusi koji izazivaju promene na sluzokoži genitalnih organa se često nazivaju i genitalni HPV.

HPV se dele u dve osnovne grupe, u zavisnosti od njihove povezanosti sa nastankom malignih promena.

HPV niskog rizika izazivaju bradavice na koži i sluzokoži oko genitalija i anusa kod oba pola. Kod žena, ove promene mogu da nastanu i unutar vagine i na grliću materice. Genitalne bradavice se nazivaju i kondilomi. Kako ovi tipovi virusa vrlo retko dovode do pojave maligniteta, nazivaju se HPV niskog rizika.

HPV visokog rizika mogu da dovedu do pojave karcinoma kod muškaraca i žena. Ovi virusi izazivaju prekancerozne promene koje vremenom mogu da pređu u karcinom. Visokorizični tipovi su npr. HPV 16 i 18.

HPV infekcija je veoma česta kod oba pola. Većina zdravih osoba može da se samostalno izbori sa infekcijom. Ali, u nekim situacijama, infekcija ne prolazi. Hronična, dugotrajna infekcija, posebno ukoliko je izazvana visokorizičnim tipovima virusa može da dovede do malignih promena. Zato je važno da se svaka HPV infekcija prati i, ukoliko je moguće na vreme tretira.

Neki od karcinoma povezanih sa HPV infekcijom su karcinom grlića materice, vagine, vulve, karcinom penisa, anusa, kao i neki karcinomi grla i usne duplje.

Od pojave prvih prekanceroznih promena do maligne promene uglavnom je potrebno da prođe dosta vremena (nekada i više decenija) što uglavnom daje dovoljno vremena za blagovremeno otkrivanje i tretman pre nego što dođe do razvoja karcinoma.