Faktori rizika za karcinom endometrijuma

Faktor rizika za nastanak karcinoma je svaki faktor čije prisustvo…