Faktori nastanka kancera

Kancer

Kako nastaje maligna bolest?

Maligno oboljenje nastaje kada telo ne uspe da prepozna i uništi ćelije koje se nerazmnožavaju normalno. Zašto? Kod prosečnog čoveka svakodnevno se replicira oko 100,000,000 ćelija, što je broj koji sam po sebi podrazumeva da će se neke od njih replicirati sa greškom. Jedna od glavnih funkcija imunološkog sistema jeste da otkrije i uništi takve ćelije, a ako u tome ne uspe, vremenom se izmenjene ćelije nakupljaju i može da dođe do pojave maligne bolesti. To znači da je kancer pre svega bolest disfunkcije imuniteta.

Da bi došlo do pojave zloćudnog tumora, moraju se desiti tri stvari:

Greška u replikaciji ćelije

1. Početak procesa predstavlja greška u replikaciji ćelije. Postoje brojni uzroci povećanja broja takvih grešaka, a najčešće su to hemikalije (karcinogeni), virusi, i, naravno – životno doba. Sa 10 godina većina ljudima jako malo grešaka pri reprodukciji ćelija, manje od 1.000 dnevno na ukupan broj od 100 miliona replikacija. Po nekim teorijama, do svoje 60. godine imamo bar 100.000 ćelija koje se ne razmnožavaju normalno. Kao posledica toga, rak se češće sreće kod šezdesetogodišnjaka nego kod deteta od deset godina.

Imuno-sistem ne prepoznaje nenormalnu ćeliju

2. Druga stvar koja mora da se desi jeste da imunološki sistem ne prepozna nenormalnu ćeliju kada se ona formira. Ako takva ćelija prođe neprimećeno i opet se podeli, onda često dolazi do trećeg koraka.

Imunološki sistem ne reaguje

3. Imunološki sistem ne reaguje (ili bar ne reaguje idealno) i dozvoli da tumor nastavi da raste. U većini slučajeva organizam će savladati tumor tokom nekoliko dana/nedelja/meseci njegovog postojanja. Ali, tumor ponekad izbegne otkrivanje i raste dok ne postane toliko velik da sadrži na stotine miliona ćelija. Dešava se da taj proces traje i 10 godina, a tada je imunološkom sistemu teško da organizuje efektnu odbranu protiv napadača.

Koncept konvencionalnog lečenja raka

Koncept konvencionalnog lečenja raka počiva na činjenici da tumor treba iseći, spaliti i otrovati da bi se ubile maligne, i pritom podržale zdrave ćelije. Metode izbora su operacija, hemoterapija i radijacija, i to je najbolje što savremena medicina može da ponudi.

Međutim, zdravstvene institucije u svetu (naročito u Japanu) ovim standardnim metodama postepeno dodaju još jednu komponentu – dodatnu podršku imunološkom sistemu.

Nije dovoljno uzeti nož i iseći maligno tkivo, uništiti ga pomoću hemioterapije ili spaliti zračenjem. Time se ne uklanja uzrok raka, a to je disfunkcija imunog sistema koje je i dozvolila da dođe do razvitka malignog tkiva. Neophodno je preduzeti adekvatne korake da bi se pokrenula efektna i odgovarajuća reakcija imuniteta.

Uz konvencionalni tretman raka stopa povratka tumora toliko je visoka da je lekarima u Americi čak zabranjeno da koriste reč “izlečen”. Umesto toga, od njih se zahteva da koriste izraz “u remisiji“. To je zato što se zna da je gotovo sigurno da će se rak vratiti u sledećih 5 godina. Zašto? Zato što je, nakon operacije i hemoterapije i zračenja, isti onaj uzrok koji je doveo do stvaranja malignog tumora još uvek prisutan.

Opšti faktori nastanka kancera su:

 • Lična ili porodična istorija određene vrste raka ili sa rakom povezanih organa.
 • Ishrana bogata holesterolom i mastima životinjskog porekla, kao i crveno meso.
 • Ishrana siromašna vlaknima, svežim voćem i povrćem.
 • Neaktivan stil života, uz nedostatak fizičkih aktivnosti.
 • Preterana gojaznost (bolest današnjice).
 • Pušenje.
 • Prekomerna upotreba alkohola.
 • Preterana izloženost ultravioletnim zracima (sunčanje bez zaštitnih preparata), posebno za one koji imaju beli ten i vrlo osetljivu kožu.
 • Dugotrajni stres.
 • Život u industrijalizovanoj sredini.
 • Određeni virusi i bakterije mogu biti potpomažući uzročnici za određene vrste raka.

Maligne bolesti su prouzrokovane kako spoljašnjim (hemijske materije, zračenje, virusi), tako i unutrašnjim faktorima (hormoni, stres, nedostatak vitamina i nutritijenata, mutacije nasleđene od roditelja…). Faktori nastanka kancera mogu delovati pojedinačno ili udruženo, dovodeći do promena koje vode ka nastanku kancera. Od izloženosti faktoru ili faktorima nastanka kancera, do pojave klinički manifestne bolesti može da prođe 10 i više godina. Povezanost između pojave bolesti i delovanja specifičnog faktora se obično izražava putem različitih stepena rizika. Poznavanje ovih rizika je neophodno za prevenciju kancera. Faktor rizika za razvoj kancera može biti i neka navika, genetska karakteristika, izloženost nekoj kancerogenoj materiji, koji povećavaju rizik da neka osoba oboli od određenog malignog oboljenja.

Uticaj loših navika i ponašanja na nastanak raka

Maligna oboljenja, kao i neka druga hronična i kardiovaskularna oboljenja su pod velikim uticajem našeg ponašanja i naših navika. To je jako bitno, jer nam to pruža mogućnost da ih u velikoj meri sprečimo. Smatra se da oko 10 % kancera nastaje pod uticajem genetskih faktora, a najveći deo, oko 90%, nastaje pod uticajem naših loših navika ili zbog štetnog dejstva faktora iz okoline. Iako još uvek ne znamo sve mehanizme i faktore nastanka kancera, znamo sa sigurnošću da je najveći deo malignih bolesti moguće sprečiti.

Prevencija nastanka kancera

PRIMED 13 FORTE je potpuno prirodan preparat na bazi meda i lekovitih gljiva koji se preporučuje osobama sa oslabljenim imunitetom i osobama koje su izložene većem broju faktora rizika za nastanak kancera.

PRIMED 13 FORTE se može koristiti u cilju prevencije, i kao pomoćno sredstvo u toku terapije različitih oblika bolesti.

PRIMED 13 FORTE ima izraženo antioksidativno dejstvo, imunostimulativno i protivupalno dejstvo.