Koliko su štetne radiološke analize?

Primena radioloških analiza u savremenoj medicini je neizbežna.…