Najčešći faktori rizika za razvoj karcinoma mokraćne bešike

Iako konkretan uzrok karcinoma bešike još uvek nije identifikovan,…