Kolorektalni karcinom je izlečiv!

Rak debelog creva, poznatiji kao kolorektalni karcinom, druga je najčešća vrsta karcinoma kod muškaraca (iza raka pluća) i treća kod žena (iza raka dojke i pluća). Godišnje u svetu oboli skoro dva miliona lјudi, a njih milion izgubi bitku sa ovom teškom bolešću. Rak debelog creva je češći nego što lјudi misle jer od njega može da oboli praktično svako, iako se najčešće javlјa kod osoba starijih od 50 godina, podjednako kod oba pola. U Srbiji godišnje dijagnozu ove bolesti dobije 4.500 lјudi, a umre više od 3.000.

Tačan uzrok nastanka ove vrste raka nije u potpunosti jasan. Na nastanak raka utiču nasledni faktori i faktori sredine, način ishrane i stil života. To je obolјenje kod koga ćelije debelog creva postaju izmenjene i počinju nekontrolisano da se dele, stvarajući tumor. Ove ćelije mogu da uništavaju okolno tkivo ili da se odvoje od primarnog tumora, stvarajući tako nove tumore (metastaze) u drugim delovima tela. Iako tačni uzroci ove vrste raka nisu poznati, istraživanja su pokazala da su mogući faktori rizika starost pacijenata, genetika, postojanje zapalјenjskih bolesti creva, ulceroznog kolitisa ili Kronove bolesti, loša ishrana (prekomerno unošenje crvenog mesa i životinjskih masti, uz mali unos žitarica, voća i povrća), fizička neaktivnost, centralna gojaznost i metabolički sindrom, kao i sedalni način života.

Najčešći simptomi raka debelog creva su krvarenje u stolici i takozvana mikrocitna anemija sa niskim nivoom gvožđa u serumu. Ukoliko je kod nekog pacijenta prisutno ovo krvarenje, to ne znači odmah da ima rak debelog creva, jer se ovo krvarenje može javiti i kod venskih bolesti (hemoroida).

Ipak, pojava krvi u stolici i anemija je alarm da odmah treba uraditi totalnu kolonoskopiju. Veoma su česti slučajevi da se zbog pomisli da su hemoroidi uzrok krvarenja, ova bolest otkrije tek u kasnoj fazi, kada se ne može govoriti o izlečenju, pa je od velike važnosti javiti se lekaru na vreme. Od drugih simptoma može se javiti izmena crevnog pražnjenja, nadutost, gasovi, takozvana sužena stolica.

Rak debelog creva se može sprečiti ukoliko se detektuje u stanju polipa (prekancerozna promena) tokom kolonoskopije, a endoskopski se po potrebi može istovremeno ukloniti i tako sprečiti nastanak karcinoma. Skrining programi za rano otkrivanje raka debelog creva imaju svrhu da otkriju rak debelog creva rano, kada ga je lakše i jeftinije lečiti i preporučuju se svima posle 50 godine života. Otkrivanje ovog tipa karcinoma u ranom stadijumu je veliki benefit za pacijenta. Ukoliko se otkrije u prvom stadijumu, šanse za preživlјavanje su 100 odsto, u drugom stadijumu 90 odsto, u trećem 60-70 odsto, a u četvrtom metastaskom stadijumu samo 10 odsto.

Dijagnoza se postavlјa kolonoskopskim pregledom i biopsijom sa histopatološkim nalazom, ali je obavezno uraditi i skener grudnog koša, trbuha i male karlice, kao i tumorske markere pre odluke o lečenju. U slučaju potvrđene dijagnoze lečenje zavisi od stadijuma i lokalizacije bolesti.

Sistemska terapija je u najvećem broju slučajeva hemioterapija, a danas postoje i novi biološki lekovi koji se daju za ovu namenu, prema određenim karakteristikama bolesti. Sve odluke o lečenju donose se u okviru multidiscipliniranog tima (onkološkog konzilijuma), koji čine medikalni onkolog, hirurg, radijacioni onkolog, radiolog i patolog/molekularni biolog. Za pacijente koji imaju metastatsku bolest, značajan je izbor terapije u prvoj terapijskoj liniji, a takođe i kontinuitet u lečenju.

On ističe da je veoma važno da pacijenti pre odluke o operaciji karcinoma konsultuju iskusnog digestivnog medikalnog onkologa u cilјu određivanja najbolјe strategije lečenja. Danas je lečenje kolorektalnog karcinoma vrlo kompleksno, posebno karcinoma rektuma (završnog dela debelog creva). U tom slučaju pravilan raspored više modaliteta lečenja može značajno popraviti preživlјavanje pacijenata.

Rak debelog creva je izlečiv, čak i ako postoje metastaze u jetri ili plućima. Dobro smišlјena strategija sistemske terapije u kombinaciji sa hirurgijom i radioterapijom vodi ka izlečenju. U prethodnim godinama veliki napredak je napravlјen u lečenju nekih vrsta karcinoma (melanoma, karcinoma pluća) po pitanju dostupnosti terapije, a uskoro i za pacijente obolele od raka debelog creva i drugih karcinoma digestivnog trakta, jer im nove terapijske opcije nisu potpuno dostupne.

PRIMED 13 FORTE JE PRIRODAN PREPARAT NA BAZI MEDA, MEDICINSKIH GLJIVA KORDICEPS, REJŠI I ŠITAKE I JEZGRA KAJSIJINE KOŠTICE.
PRIMED 13 FORTE se preporučuje:
kod oslabljenog imuniteta
za poboljšanje opšteg stanja organizma
Aktivni sastojci preparata mogu da utiču na poboljšanje opšteg stanja organizma i ispoljavaju blagotvorno dejstvo na imunološki sistem. Medicinske gljive se u narodnoj medicini tradicionalno upotrebljavaju kao prirodna pomoć u prevenciji i tretmanu različitih poremećaja zdravlja.