Maligni tumor pleure

Kao i kod svih malignih tumora, uzrok nastanka nije poznat. Kao faktor rizika navodi se dugogodišnja ekspozicija azbestu.

Klinička slika

Rana faza malignog mezitelioma najčešće se manifestuje simptomima većeg pleuralnog izliva, u vidu dispneje (otežanog disanja), bola, osećaja teskobe u grudima. U periodu srastanja parijetalne i visceralne pleure i nestajanja izliva, nastaje prolazno poboljšanje tegoba. Kasnije, kliničkom slikom dominira jak bol zbog urastanja tumora u torakalni zid i interkostalnih neuralgija, kao i simptomi kompresije pluća, dispneja, kašalj, povišena temperatura, slabost, osećaj stezanja u grudima. Urastanje tumora u perikard može uzrokovati tamponadu srca, prodiranje kroz dijafragmu-ascit (nakupljanje tečnosti u trbuhu) itd. Tek u fazi ekstratorakalnog širenja i hematogenih metastaza dolazi do značajnijeg gubitka u telesnij masi, znojenja i adinamije.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničkog pregleda, rendgenografije srca i pluća, biopsije pleure, patohistoloških analiza, pleuroskopije, CT-a (skener).

Lečenje

Samo rano dijagnostikovan i operisan tumor ima uslova za bolju prognozu. Kod lokalno uznapredovalih tumora resekcije su velikog obima, slabog učinka i sa značajnim perioperativnom mortalitetom. Kod zaostajanja tumora operacija se dopunjuje zračenje.

PRIMED 13 FORTE je prirodan preparat na bazi meda, medicinskih gljiva kordiceps, rejši i šitake i jezgra kajsije.

PRIMED 13 FORTE se preporučuje:

osobama sa oslabljenim imunitetom
za poboljšanje opšteg stanja organizma
Aktivni sastojci preparata mogu da utiču na poboljšanje opšteg stanja organizma i ispoljavaju blagotvorno dejstvo na imunološki sistem. Medicinske gljive se tradicionalno upotrebljavaju kao pomoć u prevenciji različitih poremećaja zdravlja.