Faktori rizika za karcinom endometrijuma

Faktor rizika za nastanak karcinoma je svaki faktor čije prisustvo i delovanje može da se dovede u vezu sa pojavom neke vrste karcinoma. Veliki broj faktora rizika je zajednički za različite vrste karcinoma. Da li će delovanje jednog ili više faktora rizika da zaista dovede do pojave karcinoma ne zavisi samo od pomenutog faktora, već i od stanja organizma i delovanja drugih faktora iz unutrašnje i spoljne sredine.

Kada je karcinom endometrijuma u pitanju, sledeći faktori mogu da utiču na povećanje ili smanjenje rizika:

  • Gojaznost

  • Faktori koji menjaju hormoski status, kao što je terapija estrogenom nakon menopauze, uzimanje kontraceptivnih pilula, terapija tamoksifenom, broj menstrualnih ciklusa tokom života, trudnoća, neki tumori jajnika, PCOS i dr.

  • Upotreba intrauterinih uložaka kao metoda kontracepcije („spirala“)

  • Godine starosti

  • Ishrana i fizička aktivnost

  • Prisustvo dijabetesa tip II (metabolički sindrom)

  • Porodična pojava bolesti (prisustvo karcinoma endometrijuma kod bliskih srodnica)

  • Prisustvo nekog drugog karcinoma vezanog za ginekološke organe

  • Tretman neke druge vrste karcinoma u maloj karlici ili abdomenu zbog kog je mala karlica bila izložena zračenju.

Dakle, neki od ovih faktora, kao što je gojaznost, prisustvo karcinoma kod bliskih srodnica, zračna terapija i sl. mogu da povećaju rizik za razvoj karcinoma. Drugi faktori, kao što je upotreba kontraceptivnih pilula ili trudnoća, mogu da utiču na smanjenje rizika.

Kao što je već rečeno, samo delovanje ili odsustvo faktora rizika ne znači sigurnu pojavu ili nemogućnost pojave maligniteta. Međutim, dobrim poznavanjem faktora rizika može da bude od značaja za određivanje učestalosti preventivnih pregleda u zavisnosti od procenjenog rizika. Na ovaj način se povećava mogućnost ranog otkrivanja bolesti i sprovođenje terapije.