Uzroci nastanka karcinoma dojke

Iako do sada nije utvrđen jedinstveni uzrok za bilo koju malignu bolest, postoje određena stanja ili poremećaji koji se mogu povezati sa povećanom verovatnoćom za nastanak karcinoma.

Kada je u pitanju karcinom dojke, sledeći faktori mogu biti značajni u nastanku maligne promene:

Mutacije gena

Geni BRCA1 i BRCA2 su jedni od najpoznatijih identifikovanih gena čija mutacija nosi sa sobom veliki rizik za nastanak karcinoma dojke i jajnika. Prenošenje gena sa generacije na generaciju dovodi do nasledne porodične sklonosti ka pojavi karcinoma.

Uslovi životne sredine

Kao jedan od univerzalnih faktora rizika za nastanak velikog broja malignih bolesti pominju se UV zraci. Delovanjem UV zraka nastaju oštećenja genetskog materijala ćelija čijom akumulacijom i umnožavanjem može nastati karcinom. Drugi faktori sredine koji negativno utiču su isparenja nastala sagorevanjem čvrstih goriva (čađ), azbest, arsen i dr.

Stil života i navike

Ovo je takođe jedan od faktora koji može da bude razlog za pojavu različitih vrsta oboljenja, uključujući i maligne. Neke od loših životnih navika su pušenje, loša, nezdrava ishrana, izloženost lekovima i toksinima i dr.

Medicinski tretman

Medicinski tretmani koji uključuju upotrebu zračenja ili hemoterapije radi lečenja karcinoma nekog drugog organa mogu da sa sobom nose rizik za pojavu novog karcinoma, koji nema nikakve veze sa primarnim karcinomom u čijem lečenju je upotrebljeno zračenje ili hemoterapija. Imunosupresivna terapija takođe može da bude faktor rizika za pojavu maligniteta, s’ obzirom na veoma važnu ulogu imunološkog odgovora u uklanjanju malignih ćelija.

Bez obzira na uzrok nastanka, u lečenju karcinoma dojke koristi se nekoliko pristupa. Pre svega, operativno uklanjanje tumorske mase je veoma važno, kako bi se primarno mesto razvoja bolesti neutralisalo. Ukoliko je došslo do širenja tumora, sprovode se odgovarajuće pomoćne metode, kao što je zračna i/ili hemioterapija.

Od pomoćnih sredstava koja se mogu koristiti u tretmanu malignih bolesti preporučujemo PRIMED 13 FORTE.

PRIMED 13 Forte je prirodan preparat, na bazi meda, medicinskih gljiva Kordiceps, Reishi i Shitake, obogaćen jezgrom semena kajsije.

PORUČITE PRIMED 13 FORTE ONLINE: PRIMED 13 FORTE

PRIMED 13 Forte se preporučuje:

  • za jačanje imunološkog odgovora organizma
  • kao pomoćno sredstvo u prevenciji i tretmanu teških bolesti
  • kod virusnih, bakterijskih i gljivičnih infekcija.