Posts

Faktori rizika za karcinom endometrijuma

Faktor rizika za nastanak karcinoma je svaki faktor čije prisustvo…

Kolorektalni karcinom: faktori rizika

Kolorektalni karcinom je jedna od malignih bolesti sa veoma velikom…

Uzroci nastanka karcinoma dojke

Iako do sada nije utvrđen jedinstveni uzrok za bilo koju malignu…