Kolorektalni karcinom: faktori rizika

Kolorektalni karcinom je jedna od malignih bolesti sa veoma velikom učestalošću u opštoj populaciji. Jedan je od vodećih uzroka smrtnih ishoda od malignih bolesti svuda u svetu.

Važna osobina kolorektalnog karcinoma je značajna uspešnost lečenja kod rano otkrivenih slučajeva.

Faktori rizika koje ne možemo kontrolisati

  • Godine starosti- najčešća je pojava kolorektalnog karcinoma kod starijih od 50 godina
  • Postojanje polipa ili hronične inflamatorne bolesti creva može da utiče na povećanje rizika za razvoj karcinoma
  • Genetska predispozicija postoji kod osoba sa familijarnom pojavom maligniteta. U anamnezi je uvek značajno ispitati da li je neko od bliskih srodnika imao problem sa kolorektalnim karcinomom ili nekim premalignim stanjem.

Faktori rizika koje možemo da kontrolišemo

  • Način ishrane je jedan od značajnih faktora koji može da doprinese pojavi naligne bolesti ili da pomogne u prevenciji pojave. Tako, sve je više poznato da prekomerna upotreba mesa, a posebno mesnih prerađevina povećava rizik od pojave malignig promena na crevima.
  • Gojaznost, posebno sa nagomilavanjem masti u zoni stomaka
  • Malo fizičke aktivnosti je značajan faktor rizika za veliki broj oboljenja
  • Pušenje može da se direknto ili indirektno dovede u vezu sa velikim brojem različitih oboljenja, uklučujući i karcinome.
  • Upotreba velikih količina alkohola u dužem vremenskom periodu

Svi ovi faktori mogu da imaju uticaj u prevenciji pojave karcinoma, ali samo njihovo postojanje ne znači sigurnu pojavu bolesti. Da li će doći do pojave maligniteta zavisiće od delovanja velikog broja udruženih faktora.

Svakako, poznavanje faktora rizika koje možemo da kontrolišemo značajno je u prevenciji pojave oboljenja jer su u pitanju faktori koji se mogu izbeći.