Posts

Faktori rizika za karcinom endometrijuma

Faktor rizika za nastanak karcinoma je svaki faktor čije prisustvo…
Karcinom endometrijuma

Otkrijte na vreme i sprečite karcinom endometrijuma!

Karcinom endometrijuma je vrsta maligne bolesti koja se pojavljuje…
karcinom endometrijuma

Karcinom endometrijuma

Karcinom endometrijuma nastaje kada se u  ćelijama materične…