Karcinom mokraćne bešike

Kancer bešike


Kancer mokraćne bešike čini oko 4% svih primarnih karcinoma. Preko 75 % ovih karcinoma javlja se kod muškaraca i to u 70 % kod ljudi starijih od 65 godina.

Najčešći faktori rizika kancera mokraćne bešike jesu:

  • industrijski kancerogeni, pre svega aromatični amini
  • pušenje
  • prethodna iradijacija male karlice
  • medikamenti a naročito citostatici
  • šistozomijaza.

Najveći deo tumora mokraćne bešike jesu karcinomi urotelijuma i to 90 % karcinomi prelaznog epitela, 7 % su skvamo (plano ) celularni a ostali su retki poput adenokarcinoma, sarkoma ili limfoma.

Obično je zahvaćen zadnji zid, zatim spoljašnji zidovi mokraćne bešike, a treći po zahvaćenosti jeste trigonum. Može se prezentovati kao pojedinačna, ali i kao multipne lezije.
Ukoliko tumor zahvati samo mukozu govori se o “carcinoma in situ ” i ukoliko se ne prepozna na vreme veoma je invazivan i ima lošu prognzu.

Širenje karcinoma mokaćne bešike

Karcinom mokraćne bešike sem što se lokalno širi zahvatanjem pelvičnih organa u 30 % daju hematogene metastaze u kostima, jetri i plućima bez zahvatanja drenažnih limfnih žlezda.
Iako nema konkretnih znakova preko 80 % pacijenata se javlja zbog hematurije praćene dizuričnim tegobama.Bol u karlici, rektalna opstrukcija i edemi donjih ekstremiteta kasni su znaci.
U cilju dijagnostike potrebno je uraditi opšti pregled urina sa citologijom, hematološke i biohemijske analize, radiološka ispitivanja urotrakta, bimanuelni tuše ( u opštoj anesteziji) i cistoskopiju sa biopsijom.

Terapija karcinoma mokraćne bešike

Terapija karcinoma mokraćne bešike može biti hiruška, radikalna radioterapija, neoadjuvantna hemioterapija sa cistoskopijom na svaka tri meseca u toku prve dve godine a kod cistektomije radi se klinički pregled na tri meseca.

antikarcionm-primed13-forte

Primed 13 Forte je prirodni preparat na bazi meda i lekovite medicinske gljive kordiceps. Antikancerogeno dejstvo kordicepsa čini ovaj preparat pogodnim za upotrebu u prevenciji benignih i malignih promena. Može se koristiti i tokom tretmana ovih oboljenja radi jačanja organizma i zaštite zdravih ćelija i tkiva od toksičnog dejstva zračenja i hemoterapije. Kordiceps povoljno utiče na zaštitu i obnovu ćelija jetre i bubrega u toku i nakon raznih bolesti i oštećenja.