Terapija bazocelularnog karcinoma

Bazocelularni karcinomBazocelularni karcinom spada u najčešće maligne tumore kože. Makromorfološki se može razlikovati više podtipova:
Nodularni je najučestaliji tip bazocelularnog karcinoma i najčešće se javlja na suncu izloženim delovima lica kao ružišasta papula sa izraženom teleangiektazijom na površini. Sa rastom tumora javlja se i nekroza i ulceracija u centru pa se ova klinička slika zove ” ulcus rodens”.

Superficijalni se najčešće javlja na trupu u vidu eritematozne makule i često je multilokularan.

Morfeaformni predstavlja ravnu nešto tvrđu leziju koja je nejasno ograničena i često s teško može razlikovati od ožiljka. Agresivnost ovog tumora se ogleda u tome da je stvarna veličina procesa mnogo veća od kliničke proširenosti.

Pigmentni oblik bazocelularnog karcinoma

Pigmentni oblik bazocelularnog karcinoma je sličan nodularnom s tim što se razlikuje u boji. Pigmentacija se kreće od plave, preko smeđe do crne.

Fibroepitelni tip se najčešće javlja kao ružičasta papula na leđima i teško ga je razlikovati od amelantoičnog melanoma. Postoji i metastatski bazocelularni karcinom.

Terapija bazocelularnog karcinoma može biti :

  • hiruška terapija
  • radioterapija elektronima
  • hemioterapija
  • krioterapija
  • interleziono iniciranje IFN alfa
  • visokoenergetska, pulsna, CO2, laserska terapija

PRIMED 13 Forte je prirodni proizvod koji je vrlo efikasan u jačanju organizma, detoksikaciji i kao antioksidans u prevenciji i samoj terapiji kod benignih i malgnih promena.