Prevencija nastanka karcinoma

Prevencija podrazumeva sprečavanje pojave nekog poremećaja ili bolesti preduzimanjem odgovarajućih mera. Mere prevencije mogu da budu određeni postupci ili izbegavanje određenih faktora ili načina ponašanja pojedinca za koje je prepoznato iskustvom ili naučnim istraživanjem da mogu da povećaju rizik za nastanak neke bolesti.

Prevencija karcinoma obuhvata preduzete mere u cilju smanjenja učestalosti javljanja karcinoma. Prevencijom karcinoma smanjuje se broj novih slučajeva karcinoma u određenoj populaciji stanovništva. Takođe, prevencija ima za cilj i smanjenje broja umrlih osoba od posledica postojanja karcinoma.

Kao deo borbe protiv nastanka karcinoma neophodno je poznavati određene faktore koji mogu da povećaju rizik za nastanak karcinoma, kao i faktore koji mogu da smanje ovaj rizik.

Neki od faktora rizika se mogu izbeći, ali, nažalost, većinu njih nije moguće potpuno zaobići. Na primer, na nastanak karcinoma pluća mogu da utiču pušenje i mutacija određenih naslednih gena. U ovom slučaju, pušenje je faktor koji se može izbeći, ali nasledne genetske faktore ne možemo da isključimo.

Poštovanje preporučenog načina ishrane, fizičke aktivnosti i drugih mera prevencije može da smanji rizik od nastanka karcinoma. Međutim, nekada i pored svih preduzetih mera dođe do pojave bolesti.

Zbog svega toga, ne možemo biti isključivi ni u pogledu faktora rizika niti mera prevencije. Jedino o čemu možemo govoriti jeste smanjenje nivoa rizika za nastanak karcinoma.

Imajući u vidu kakve ozbiljne posledice može da ima karcinom, svaki slučaj pojave ove bolesti koji se može sprečiti je dovoljan motiv za sprovođenje mera prevencije.

Od prirodnih preparata koji se mogu koristiti za očuvanje zdravlja i prevencije obolevanja, povoljne rezultate pokazuje PRIMED 13 KORIDCEPS.

PRIMED 13 KORDICEPS JE PRIRODAN PREPARAT NA BAZI MEDA I MEDICINSKE GLJIVE KORDICEPS. NE SADRŽI VEŠTAČKE BOJE, KONZERVANSE I DRUGE ADITIVE.

PRIMED 13 KORDICEPS se preporučuje kod:

  • oslabljenog imuniteta
  • bolesti srca i krvnih sudova
  • bolesti jetre, pluća, bubrega i drugih vitalnih organa
  • u prevenciji i tretmanu malignih bolesti

PORUČITE PRIMED 13 KORDICEPS