Posts

Prevencija nastanka karcinoma

Prevencija podrazumeva sprečavanje pojave nekog poremećaja…

Međusobni uticaj karcinoma i imunološkog sistema

Imunološki sistem štiti organizam od bolesti i infekcija…
karcinom-pluca

Šta utiče na pojavu karcinoma pluća?

Karcinom pluća je jedna od vodećih malignih bolesti…