Dijagnoza karcinoma pluća

Kancer pluća


  1. Radiografija pluća. Ovo je jednostavan i brz test koji može da pokaže lokalizaciju, veličinu i poziciju tumora. Ponekad je ovo nedovoljan pregled jer često ne dobijamo dovoljno informacija o tumoru a ne tako retko možemo dobiti normalan nalaz koji ukoliko su prisutni simptomi zahteva dodatne dijagnostičke postupke.
  2. Kompjuterizovana tomografija CT. Može nam dati podatke o poziciji tumora, veličini, invaziji torakalnog zida, zahvaćenosti medijastinalnih limfnih čvorova. Magnentna rezonanca se preporučuje samo u pojedinim slučajevima npr. evaluacija Tumora vrha pluća.
  3. Pozitron emisiona tomografija PET. Zasnovana na primeni radioobeliživača fluoro 2 – deoxyglukoze i u kombinaciji sa CT-om daje podatke posebno o zahvaćenosti medijastinalnih limfnih čvorova. Metoda je visoko senzitivna ali ne i specifična pa se u dijagnostici ukoliko je pozitivan nalaz na PET-u zahteva patohistoloska provera posebno ako se planira hirurško lečenje. Metoda se preporućuje u praćenju terapijskog odgovora gde može dati veoma korisne informacije.
  4. Bronhoskopija je metoda kojom se potvrđuje dijagnoza. Izvodi se u lokalnoj ili opštoj anesteziji uvođenjem endoskopskog tubusa kroz nos ili usta i uzimanjem uzorka sa sumnjivog mesta – biopsija tumora koji je neophodno patohistološki verifikovati.
  5. FNA Uzimanje uzorka tumora iglom kroz torakalni zid u lokalnoj anesteziji i pod kontrolom radioskopije.
  6. Medijastinoskopija je metoda koja se radi u opstoj anesteziji i kojom se dobijaju precizniji podaci o zahvaćenosti limfnih čvoprova medijastinuma. koja je posebno značajna ukoliko se planira operativno lečenje.

antikarcionm-primed13-forte

Primed 13 Forte svojim izraženim antikancerogenim i antioksidativnim delovanjem smanjuje rizik od pojave malignog tumora dojke i drugih organa. Antikancerogeno dejstvo kordicepsa čini ovaj preparat pogodnim za upotrebu u prevenciji benignih i malignih promena. Može se koristiti i tokom tretmana ovih oboljenja radi jačanja organizma i zaštite zdravih ćelija i tkiva od toksičnog dejstva zračenja i hemoterapije.