Ublažavanje efekata hemoterapije

Hemoterapija je sistemsko lečenje i kontrola zloćudnih tumora hemijskim materijalima prirodnog ili sintetičkog porekla, koji se još nazivaju antitumorski lekovi, citotoksični lekovi ili citostatici. Ovom metodom lečenja se rast zloćudnih tumora i tumorskog tkiva kontroliše hemijskim putem. Citostatici dospevaju i do metastaza tumora, na mnogim lokacijama u telu gde drugi lekovi ili postupci nemaju odgovarajući pristup.

Većina neželjenih dejstava hemoterapije postepeno nestaje sa završetkom njene primene. Zdrave ćelije se tokom vremena oporavljaju. Vreme potrebno da se neka neželjena dejstva hemoterapije otklone i povrati normalna funkcija organizma varira od osobe do osobe i zavisi od mnogih faktora, uključujući i opšte zdravstveno stanje bolesnika, vrstu primenjenih lekova itd.

Mnoga neželjena dejstva se povlače relativno brzo, ali neka mogu da potraju nekoliko meseci ili godina pre nego što potpuno nestanu. Ponekad neželjena dejstva mogu trajati i doživotno, ako na primer hemoterapija izazove trajno oštećenje sluha, pluća, bubrega, reproduktivnih organa… Određene vrste hemoterapije ponekad mogu ispoljiti neželjena dejstva sa zakašnjenjem, koja se kod nekih oblika tumora mogu pojaviti mnogo godina kasnije.

Tokom terapije pacijent se susreće sa brojnim efektima koji nisu nimalo prijatni ali su neizostavni deo lečenja. Nabrojaćemo samo neke od njih :

Mučnina i povraćanje

Mnogi citostatici izazivaju jak osećaj muke, gađenja i nagon na povraćanje. Mučnina i povraćanje se često javljaju u isto vreme, u toku hemoterapije ali to mogu biti i dva različita problema koja se javljaju nezavisno. Ovi efekti se javljaju na dan primanja terapije i traju 24 časa ali ponekad mogu trajati i 2 – 3 dana nakon date terapije.

Depresija imuniteta i pad krvne slike

Narušena funkcija imunog sistema može dovesti do potencijalno fatalnih infekcija. Infekcije često nastaju zbog organizama normalno prisutnih u organizmu čoveka i mogu se manifestovati kao sistemske infekcije ( poput sepse ) ili kao lokalizovane ( kao što je herpes zoster ). Ponekad se hemoterapija mora odložiti zbog toga što je imuni sistem veoma oslabljen i na kritičnom nivou.

Opadanje kose

Ćelije korena kose se neprekidno dele. Ovaj proces omogućava neprekidan rast kose i obnavljanje opalih dlaka. Hemoterapija ubija ove ćelie, usporavajući proces obnavljanja kose i dovodeći do ćelavosti.

Krvarenje

Lekovi koji remete brzu podelu ćelija čine to i sa krvnim ćelijama, što može izazvati veoma često i smanjenje trombocita u krvi. Smanjenje trombocita je uzrok pojave modrica i krvarenja u koži i sluzokoži. U toku hemoterapije mogu se pojaviti sledeći znaci i simptomi :

Rane na ustima – mukozitis

Ova komplikacija se javlja izuzetno retko i to samo u pacijenata koji primaju veoma agresivne protokole. Takvi protokoli se primenjuju kada prvobitni lekovi nisu dali očekivane rezultate pa se konzilijum odmah opredeli za druge lekove.

Promene se karakterišu plitkim aftama, ulcerima na sluzokoži usne duplje ali i na jednjaku pa i u crevima.Pacijent teško podnosi hranu i vodu u ustima jer ga peče i boli pa izbegava i da jede. Ranice počinju između 5 – 8 dana terapije i traju i po 7 dana.

Prolivi

Ponekad se mukozitis u crevima komplikuje kašastim i prolivkastim stolicama. Pojava i vreme trajanja je slično kao i kod ranica na usnoj duplji, jer im je i mehanizam nastanka isti.

Umor

Umor je jedan od najčešćih sporednih efekata hemoterapije i može da varira od blage letargije do osećaja potpune nesposobnosti. On se razlikuje od osećaja umora posle dugog i napornog dana i ne gubi se nakon odmora i spavanja. Umor u toku hemoterapije ima tendenciju da bude najizraženiji na početku i na kraju ciklusa terapije, i kao i većina sporednih efekata heomterapije, on obično nestaje kada se hemoterapija završi. Umor može biti prouzrokovan hemoterapijom ali i drugim faktorima koji potiču od samog tumorskog procesa. 

Primed 13 kordiceps je prirodni preparat na bazi meda i medicinske gljive kordiceps. Preparat se preporučuje u toku tretmana malignih bolesti: radioterapije i hemioterapije, i kao prevencija nastanku malignih oboljenja. Aktivni sastojci preparata štite zdrave ćelije od toksičnih oštećenja u toku hemioterapije i podstiču regeneraciju oštećenih ćelija jetre, bubrega i drugih organa, ublažavajući na taj način pojavu neželjenih dejstava hemioterapije. Aktivni sastojci preparata ispoljavaju snažno imunomodulatorno, antioksidativno i protivupalno dejstvo, čime doprinose terapiji malignih bolesti.