Graviola (Annona muricata, guanabana)

Graviola (Annona muricata)

Graviola (Annona muricata, guanabana) raste u tropskim predelima Severne i Južne Amerike. Svi delovi biljke se koriste u narodnoj medicini, u prevenciji i tretmanu mnogih bolesti, posebno karcinoma i parazitarnih infekcija. Plod se tradicionalno koristi u tretmanu artritisa, neuralgije, dijareje, dizenterije, groznice, malarije, parazita i reumatizma. Listovi se koriste u tretmanu cistitisa, dijabetesa, glavobolje i nesanice. Pored toga, unutrašnja upotreba čaja od lista graviole ublažava reumu i neuralgije. Obloge od lista graviole se mogu koristiti u slučaju apscesa (čireva) i artritisa.

DEJSTVO GRAVIOLE PROTIV ARTRITISA

Graviola je jedna od biljaka koje se koriste u tretmanu bola kod artritisa. Istraživanja su pokazala da aktivni sastojci graviole mogu smanjiti proizvodnju određenih medijatora koji posreduju u zapaljenskoj reakciji. Na ovaj način, graviola može doprineti tretmanu reumatskog i drugih oblika artritisa.

ANTIKANCEROGENO DEJSTVO GRAVIOLE

Veliki broj studija pokazuje izraženo antiproliferativno dejstvo ekstrakata različitih delova graviole, protiv malignih ćelija više vrsta karcinoma (karcinom pluća, debelog creva i dr.). U in vitro studijama, pokazano je da aktivni saastojci graviole mogu da podstaknu apoptozu (ćelijsku smrt) malignih ćelija. Pored toga, graviola deluje supresivno na migraciju kancerskih ćelija, što može usporiti širenje karcinoma (metastaziranje).

ANTIKONVULZIVNO DEJSTVO GRAVIOLE

U Africi, čaj od listova graviole tradicionalno se koristi u tretmanu febrilnih stanja i konvulzija. Istraživanje antikonvulzivnog dejstva kod miševa, pokazalo je značajno smanjenje intenziteta tonično-kloničkih napada indukovanih lekovima.

DEJSTVO GRAVIOLE KOD DIJABETESA I HIPERLIPIDEMIJE

Nekoliko studija je istraživalo potencijalno dejstvo graviole na regulisanje nivoa šećera. Pokazalo se da je upotreba ekstrakta graviole dovela do smanjenja nivoa šećera. Pored toga, primećeno je da je upotreba graviole dovela i do smanjenja nivoa ukupnog holesterola, LDL, VLDL i triglicerida.

DEJSTVO GRAVIOLE PROTIV ZAPALJENJA I BOLA

Istraživanja na pacovima su pokazala povoljno dejstvo graviole na smanjenje otoka i bola kod zapaljenja indukovanog primenom određenih toksičnih materija.

ANTIOKSIDATIVNO DEJSTVO GRAVIOLE

Poslednjih decenija, antioksidanti su postali veoma popularni, zbog svog dejstva protiv slobodnih radikala. Slobodni radikali mogu oštetiti ćelije organizma na različite načine, a antioksidanti imaju ulogu da ponište njihov štetan uticaj. Aktivni sastojci graviole pokazuju izraženo antioksidativno dejstvo, koje može biti značajno u prevenciji različitih poremećaja i bolesti. Sa posebnim interesovanjem posmatra se zaštitno dejstvo protiv oštećenja genoma ćelija koja vode ka razvoju malignih bolesti.

ANTIHIPERTENZIVNO DEJSTVO GRAVIOLE

Istraživanja na pacovima pokazala su dozno-zavisno dejstvo graviole na smanjenje krvnog pritiska, bez uticaja na broj i ritam srčanih otkucaja. Moguće je da graviola ovo dejstvo ispoljava mehanizmima koji uključuju inhibiciju preuzimanja Ca (Ca antagonisti).

DEJSTVO GRAVIOLE PROTIV PARAZITA

Graviola se u narodnoj medicini koristi i kao lek protiv infekcije crevnim parazitima. Graviola može biti od pomoći u tretmanu infekcije vrstama Leishmania donovani, Trypanosoma cruzi i dr. s’ obzirom na pokazano inhibitorno i toksično dejstvo protiv različitih razvojnih formi parazita.

U predelima u kojima je zastupljena malarija, graviola se koristi kao jedan od narodnih preparata protiv infekcije plazmodijumom.

ZAŠTITNO DEJSTVO NA JETRU I SNIŽENJE NIVOA BILIRUBINA

Graviola se tradicionalno koristi u nekim zemljama Afrike u tretmanu žutice. Pokazano je povoljno dejstvo na smanjenje povišenog nivoa bilirubina, kao i zaštitno dejstvo protiv oštećenja jetre indukovanog lekovima.

GASTROPROTEKTIVNO DEJSTVO GRAVIOLE

Zaštitno dejstvo graviole ispitivano je nakon oštećenja sluzokože želuca izazvanog alkoholom. Aktivni sastojci graviole pokazali su značajno zaštitno dejstvo protiv nastanka čira, posredstvom nekoliko mehanizama (antioksidativno dejstvo, supresija lipidne peroksidacije).

POTENCIJALNO TOKSIČNO DEJSTVO GRAVIOLE

To što je neki preparat potpuno prirodan, ili je napravljen na bazi prirodnih sastojaka, ne znači automatski da je potpuno bezbedan za vremenski i količinski neograničenu upotrebu. Poznato je da postoji veliki broj biljaka koje, ukoliko se unesu čak i u minimalnim količinama, mogu imati štetno, pa čak i smrtonosno dejstvo na organizam čoveka. Zbog toga, u toku primene biljnih preparata uvek moramo biti umereni i obazrivi u primeni, bez obzira na sva njihova blagotvorna dejstva.

Kada je u pitanju graviola, postoje podaci o potencijalnom neurotoksičnom dejstvu u toku duže upotrebe većih doza.

Anonicin se smatra jednim od glavnih sastojaka za koji se pokazalo da ukoliko se unosi u dužem vremenskom periodu (duže od godinu dana), može povećati rizik od pojave atipičnog oblika Parkinsonizma.

PRIMED GRAVIOLA prah možete poručiti ovde: http://www.prirodnilekovi.com/kupi/primed-graviola-28