Vrste imuniteta

Izraz imunitet potiče od latinske reči “immunis”, a znači “oslobođen od tereta”. U slučaju imuniteta, teret bi predstavljali mikroorganizmi ili toksini koji opterećuju organizam svojim prisustvom, a imunološki sistem je tu da nam pomogne da se ovog tereta rešimo.

Imunost bi po definiciji predstavljala stanje otpornosti prema delovanju mikroorganizama ili štetnih materija poreklom od mikroorganizama i toksina.

Imunost je i odsustvo “podložnosti” oboljevanju. Na primer, urođeni nedostatak enzima glukoza-6-fosfat dehidrogenaze (inače uzrok jednog oblika hemolitičke anemije), čini organizam čoveka otpornim na malariju.

Osnovna podela imuniteta je na urođeni i stečeni imunitet.

PORUČITE PRIMED 13 FORTE ONLINE!!!

Urođeni imunitet

Stečeni imunitet

 

Prirodne barijere (koža, sluzokoža, omotači organa), nespecifični zapaljenski odgovor, određene vrste belih krvnih ćelija

Prirodni

Veštački

Pasivan

(prelazak antitela iz krvotoka majke u krvotok bebe)

Aktivan

(Nakon preležane infekcije)

Pasivan

(Unošenjem seruma- već stvorenih antitela)

Aktivan

(Vakcinacija- unošenje antigena u organizam-imitiranje prirodnog toka infekcije)

Urođeni imunitet je prisutan kako na rođenju, tako i tokom celog života. Sačinjavaju ga prirodne barijere: koža, sluzokoža, “omotači” koji obavijaju organe, određene vrste belih krvnih zrnaca (eozinofili, bazofili, monociti), hemijski modulatori i zapaljenski odgovor. Urođeni imunitet je uvek isti, spreman da po potrebi neutrališe mikroorganizme ili toksine, ali nije specifičan ni za jednu vrstu mikroorganizma, i nema funkciju pamćenja. Znači, urođeni imunitet će na isti način reagovati na različite mikroorganizme bez obzira da li se prvi put sreće sa njima, ili je već ranije bio izložen njihovom prisustvu.

Stečeni imunitet se, kao što i sam naziv kaže, stiče tokom života. Razlikujemo prirodni i veštački imunitet, a i jedan i drugi mogu biti aktivan i pasivan.

  • Prirodni pasivni imunitet stiče se prelaskom antitela stvorenih u organizmu majke, putem krvi, u organizam bebe. Njegova uloga je veoma važna, jer štiti bebu u prvom periodu nakon rođenja, dok još nije potpuno zreo bebin imunološki sistem.
  • Prirodni aktivni imunitet stiče se u prirodnom toku infekcije. Ulazak mikroorganizma (bakterije, virusi, gljivice, i dr.) izaziva aktivaciju odgovarajućih ćelija imuniteta koje ih neutrališu posredstvom različitih mehanizama.
  • Veštački pasivni imunitet stiče se upotrebom seruma koji sadrži već formirana antitela na specifični antigen. Sprovodi se npr. nakon ujeda zmije ili povreda koje mogu biti podloga za razvoj tetanusa (duboke ubodne rane, povrede nastale zarđalim metalnim predmetima).
  • Veštački aktivni imunitet nastaje nakon vakcinacije. Vakcinacija podrazumeva upotrebu živog atenuiranog ili mrtvog mikroorganizma ili njegovih delova koji se unose u organizam čoveka. Vakcinacija ima za cilj da imitiranjem prirodnog toka infekcije dovede do stvaranja antitela koja ostaju nadalje stalno prisutna u organizmu. Ova antitela će u slučaju stvarnog izlaganja mikroorganizmu protiv koga je izvršena imunizacija vrlo brzo i efikasno neutralisati sam mikroorganizam ili njegove toksine.

Stečeni (adaptivni) imunološki odgovor se deli na:

  • Ćelijama posredovan imunološki odgovor (T limfociti)

  • Humoralni imunološki odgovor (posredovan B limfocitima koji stvaraju antitela).

PRIRODNA POMOĆ ZA JAČANJE IMUNITETA!

PRIMED 13 FORTE JE PRIRODAN PREPARAT NA BAZI MEDA, MEDICINSKIH GLJIVA KORDICEPS, ŠITAKE I REIŠI SLOMLJENE SPORE, OBOGAĆEN JEZGROM KAJSIJINE KOŠTICE. NE SADRŽI VEŠTAČKE BOJE, KONZERVANSE I DRUGE ADITIVE.

PRIMED 13 FORTE se preporučuje:

  • osobama sa oslabljenim imunitetom

  • u prevenciji i tretmanu infektivnih i toksičnih oštećenja jetre, bubrega i drugih vitalnih organa

  • kao pomoćno sredstvo u prevenciji i tretmanu malignih bolesti.

PORUČITE PRIMED 13 FORTE ONLINE!!!