Naješći izrazi koji se koriste u opisivanju tumora

tumor


U opisivanju tumora i karcinoma često su u upotrebi reči koje nisu dovoljno poznate opštoj populaciji. Navodimo neke izraze koji su najčešće u upotrebi, kao i njihovo značenje.

Tumor (neoplazija)

  • Tumor (neoplazija) predstavlja skup novih, izmenjenih ćelija koje pokazuju ubrzan i nepravilan rast. Karakteristično za sve tumore jeste da je njihov rast nesvrsishodan, jer novonastalo tkivo nema nikakvu funkciju u organizmu, već naprotiv, na neki način se ponaša kao parazit. Tumori po prirodi mogu biti benigni i maligni, a razlika postoji u izgledu ćelija, načinu rasta i sposobnosti prodora u druga tkiva i organe.

Benigni tumor

  • Benigni tumor označava novonastalo tkivo izgrađeno od ćelija koje liče na ćelije tkiva od kog potiču. Jasno ograničeno u odnosu na okolna zdrava tkiva i ne pokazuje invazivni infiltrativni rast u okolna ili udaljena tkiva. Benigni tumori retko ugrožavaju život čoveka, osim npr. u slučaju benignog tumora mozga koji raste u vrlo ograničenom prostoru lobanje, ili npr ako u slučaju mioma materice dođe do obilnog krvarenja.

Maligni tumor

  • Maligni tumor nastaje razmnožavanjem ćelija koje karakteriše potpuno odsustvo kontrole rasta i manja sličnost sa ćelijama od kojih nastaju. Maligni tumori rastu infiltrativno, dakle, šire se lokalno u okolna tkiva, i krvne i limfne sudove kojima dospevaju u limfne čvorove i udaljene organe. Karcinom je maligni tumor koji nastaje od ćelija epitela, sarkom nastaje od vezivnog tkiva, limfom je maligni tumor limfnog sistema, dok se pojmom leukemija označava maligni tumor nastao nekontrolisanim bujanjem leukocita.

Metastaze

  • Metastaze predstavljaju razvoj malignog tkiva udaljenog od primarnog mesta razvoja. Najčešće su metastaze u jetri, plućima ili mozgu (zbog velike prokrvljenosti), ali se mogu javiti i u drugim organima. Po pravilnu, metastaze se javljaju kod prisustva malignog tumora u organizmu.

Stadijum razvoja tumora

  • Stadijum razvoja tumora se utvrđuje u odnosu na veličinu lokalnog rasta, zahvaćenosti limfnih čvorova i prisustva lokalnih ili udaljenih metastaza. Značaj određivanja stadijuma je u donošenju odluke o izboru metoda lečenja.

Citostatici i hemoterapija

  • Citostatici i hemoterapija. Citostatici su lekovi sa izraženim toksičnim dejstvom na ćelije koje se brzo dele. Hemoterapija je terapija u toku koje se primenjuju citostatici, sa ciljem da se unište maligne ćelije.

Remisija

  • Remisija označava stanje u kome su znaci i simptomi tumora skoro ili potpuno odsutni.

Recidiv

  • Recidiv predstavlja ponovno javljanje tumora nakon operativnog uklanjanja ili uklanjanja zračnom ili hemoterapijom. Pojava recidiva je odlika malignih tumora. Zbog toga, kod pacijenata sa malignim tumorom je neophodno praćenje u određenim vremenskim razmacima, kako bi se na vreme utvrdila pojava recidiva i sprovelo lečenje.