Faktori rizika za nastanak karcinoma bubrega

karcinom-bubregaFaktori rizika može biti bilo šta što na neki način povećava verovatnoću za nastanak neke bolesti. Tako, faktori rizika za nastanak karcinoma bubrega su svi faktori čijim se dejstvom povećava mogućnost obolevanja od ove bolesti. Međutim, samo prisustvo faktora rizika ne znači da će se bolest sigurno javiti, a takođe, kod nekih osoba koje obole od karcinoma nije opisan ni jedan od poznatih faktora rizika. Faktori rizika mogu samo značiti da osoba koja je izložena njihovom dejstvu ima veći rizik za nastanak bolesti od osobe koja u toku života nije izložena dejstvu ovih faktora.

Najznačajniji su sledeći faktori rizika:

Faktori rizika povezani sa načinom života i profesijom

  • Pušenje povećava rizik za nastanak karcinoma renalnih ćelija. Rizik se povećava proporcionalno sa povećanjem broja cigareta u toku dana. Nakon prestanka pušenja, rizik se značajno smanjuje, ali je potrebno da prođe veći broj godina da bi se rizik izjednačio sa osobama koje nikada nisu pušile.
  • Gojaznost je takođe faktor rizika za karcinom bubrega. Gojaznost može promeniti balans određenih hormona koji su povezani sa nastankom karcinoma renalnih ćelija.
  • Izloženost određenim toksičnim materijama u radnoj sredini (kadmijum, herbicidi, organski rastvarači) u dužem vremenskom periodu može biti povezana sa pojavom različitih vrsta karcinoma, uključujući i karcinom bubrega.

Genetski i nasledni faktori

Postoje određena stanja i sindromi koji se nasleđuju (prenose sa roditelja na decu), a koji povećavaju rizik za nastanak bolesti.

  • Fon Hipel-Lindau bolest je retko oboljenje, u toku kog može doći do pojave različitih tumora i cisti u organizmu. Ove osobe češće razvijaju karcinom bubrega, posebno u mladosti. Pored bubrega, kod ovih osoba često se javljaju benigni tumori u možgu, očnim jabučicama, kičmenj moždini, pankreasu i drugim organima.
  • Nasledni papilarni karcinom renalnih ćelija je takođe redak nasledni poremećaj u toku kog se javljaju jedan ili više papilarnih karcinoma bubrežnog tkiva, ali bez pojave tumora u drugim organima.
  • Familijarni renalni karcinom . Kod osoba sa ovom vrstom naslednog poremećaja dolazi do razvoja tumora paraganglioma u predelu glave i vrata, kao i tumora feohromocitoma u nadbubrežnim žlezdama i drugim organima. Takođe, karcinom bubrežbih ćelija je čest kod ovih osoba, i tipično nastaje pre 40. godine života.

Ostali faktori rizika

  • Prisustvo karcinoma kod bliskih srodnika bez obzira na prisutnost gore pomenutih sindroma predstavlja jedan od bitnih faktora rizika. Iako nije sasvim izvesno da će doći do razvoja karcinoma, svakako je neophodno redovno kontrolisati zdravlje bubrega, kako bi se na vreme otkrilo prisustvo karcinoma i sprovelo adekvatno lečenje u ranoj fazi.
  • Upotreba lekova. Bubreži su svakodnevno, u svakom trenutku izloženi različitim toksinima. Postoje neke vrste lekova (antihipertenzivi, diuretici) za koje se sumnja da mogu biti povezani sa pojavom karcinoma bubrega, ali prava veza još uvek nije potvrđena.
  • Uznapredovala bolest bubrega. Osobe sa uznapredovalim oštećenjem bubrega usled bolesti (posebno osobe kod kojih se sprovodi dijaliza) mogu biti pod povećanim rizikom za nastanak karcinoma bubrega.

Kao što smo već pomenuli, prisustvo faktora rizika može samo značiti da je rizik za nastanak bolesti veći kod osoba koje su izložene njihovom dejstvu.

Naravno, ukoliko je moguće, faktore rizika kao što je duvanski dim, izloženost toksičnim i kancerogenim maetrijama bi trebalo izbeći u što većoj meri.

Zdrava ishrana, fizička aktivnost i zdrav stil života su najbolji način za izbegavanje faktora rizika koji se mogu izbeći.

PRIMED 13 Kordiceps je prirodan preparat na bazi meda i medicinske gljive Kordiceps. PRIMED 13 ima povoljno dejstvo na poboljšanje imunološkog odgovora organizma, kao i na funkciju i zaštitu ćelija bubrega od različitih toksina. PRIMED 13 se može koristiti u prevenciji ili kao pomoćno sredstvo u tretmanu različitih vrsta bolesti (infekcije, oštećenje bubrežne funkcije i druge teže bolesti).