Karcinom ovarijuma

Ovarium

Karcinom ovarijuma je sve češći maligni tumor žena ali je preživljavanje od ove bolesti sve bolje zahvaljujući napretku hirurgije i hemoterapije. Incidenca raste sa starošću pa je bolest najčešća kod žena u 7. deceniji.

Faktori rizika

Faktori rizika su gojaznost, mali broj porođaja ali je daleko najozbiljniji faktor nastanka karcinoma ovarijuma nasledni faktor koji je posledica mutacije dva tumor-supresor gena.

Simptomi

Simptomi i znaci ne postoje u ranom stadijumu ili su oni nespecifični : bol u trbuhu, češće mokrenje, nadimanje i sl. Bolesnice sa uznapredovalom slikom imaju ascites, palpabilnu masu u abdomenu a ne retko bolest se otkriva kontrolnim ginekološkim ili ultrazvučnim pregledom.

Postoje 4 stadijuma u zavisnosti koliko se bolest proširila iz jajnika po karlici trbuhu ili na udaljene organe.

Terapija karcinom ovarijuma

Hirurgija je osnovna terapija u svim stadijumima. Kod bolesnica sa većim rizikom za recidiv primenjuje se adjuvantna hemoterapija posle hiruške intervencije.

Standarni režim hemoterapije je kombinacija karboplatine i paklitaksela koji se daju u 6 ciklusa; koristi se i monoterapija karboplatinom. Odgovor na hemoterapiju je pozitivan u 70 – 80 % lečenih ali se kod najvećeg broja obolelih bolest ponovo javlja. Ako se recidiv javi unutar 6 meseci od završetka prve linije hemoterapije bolest se smatra platina- refraktarnom i izbor lekova za hemoterapiju je sužen: topotekan, doksorubicin, etopozid…

Efekat lečenja je isključivo palijativan. Mnogo je novih lekova koji se ispituju , uključujući i vakcinu, antitela i gensku terapiju.

Potpuno prirodno rešenje za Vaše probleme

PRIMED 13 Forte se preporučuje:

  • za jačanje imunološkog odgovora organizma
  • kao pomoćno sredstvo u prevenciji i tretmanu teških bolesti
  • kod virusnih, bakterijskih i gljivičnih infekcija.

PRIMED 13 Forte je prirodan preparat, na bazi meda, medicinskih gljiva Kordiceps, Reishi i Shitake, obogaćen jezgrom semena kajsije.