Ćelije raka

Kancer ćelijaKancerske ćelije poseduju, više ili manje, četiri karakteristike koje ih odvajaju od normalnih ćelija:

  • nekontrolisanu proliferaciju,
  • dediferencijaciju i gubitak funkcije,
  • invazivnost i
  • metastaziranje.

Normalna ćelija postaje kancerska zbog jedne ili više mutacija u svojoj DNK, koje mogu biti stečene ili nasledne. Razvoj kancera je složen, višestepeni proces, uključujući ne samo jednu genetsku promenu već obično više njih, epigenetske faktore (delovanje hormona, ko-karcinogena, virusa i dr.) koji nisu sami po sebi uzrok kancera ali povećavaju mogućnost da genske mutacije rezultiraju kancerom.

Postoje dve osnovne kategorije genskih oštećenja koje dovode do kancera:

  • aktivacija proto-onkogena u onkogene (loši geni) i
  • inaktivacija tumor supresornih gena (dobri geni).

Ove alteracije posledica su tačkastih mutacija, povećanog broja nekog gena ili translokacija hromozoma, često kao posledica delovanja određenih virusa ili hemijskih karcinogena.
Normalne ćelije imaju gene koji sprečavaju malignu transformaciju – nazvani tumor supresorni geni (antionkogeni) – i danas ima dokaza da mutacije ovih gena se nalaze u osnovi mnogih kancera. Gubitak funkcije tumor supresornih gena može biti kritičan događaj u kancerogenezi.

S obzirom da danas poznajemo način kako jedna normalna ćelija postaje kancerska, to znaje je iskorišćeno za razvoj novih lekova u terapiji raka. Istraživanja u onkologiji mogu danas da procene da li će bolesnik imati koristi od predloženog lečenja, kakva mu je prognoza bolesti, ima li razloga za dodatne terapije i slično.

antikarcionm-primed13-forte

PRIMED 13 Forte je prirodni proizvod na bazi meda i gljive kordiceps koji je vrlo efikasan u jačanju organizma, detoksikaciji i kao jak antioksidans u prevenciji i samoj terapiji kod benignih i malgnih promena i nastajanja metastaza. Ukoliko organizam slabi iz bilo kog razloga ili osoba ima osećaj nedovoljne energije ili se pak nakupljaju štetni metaboliti usled nekih zdravstvenih tegoba tu je PRIMED 13 Forte.