Da li UV zraci izazivaju karcinom?

Prost odgovor na ovo pitanje bio bi: DA.

Većina karcinoma kože nastaje kao direktna posledica izlaganja kože delovanju UV zraka. Karcinom bazalnih ćelija i skvamocelularni karcinom su dva najčešća tipa karcinoma kože koji se tipično javljaju na delovima kože koji su izloženi delovanju sunčevih zraka.

Rizik od pojave melanoma, ozbiljnijeg, ali na sreću ređeg oblika karcinoma kože može da bude u vezi sa izlaganjem kože suncu, mada, ne u tolikoj meri kao kod bazocelularnog i skvamocelularnog karcinoma kože.

Rizik od nastanka karcinoma kože povezan je i sa izlaganjem veštačkim izvorima UV zraka (solarijumi).

Namerno izlaganje prirodnim sunčevim zracima podrazumeva sunčanje, bilo na bazenu, moru, ili u prirodi.

Nenamerno izlaganje suncu je tipično za npr. uslove rada, kod zemljoradnika ili građevinskih radnika, čiji rad podrazumeva dugotrajni boravak na otvorenom.

Povećan rizik za razvoj karcinoma kože imaju i osobe koje su nekada u toku života doživele ozbiljnije opekotine nastale sunčanjem, ili osobe kod kojih postoje promene na koži kao što su staračke fleke, keratoze i sl. Takođe, povećan rizik postoji i kod osoba koje žive u regionima sa većim brojem sunčanih dana na godišnjem nivou.

Kada je u pitanju rizik od pojave melanom koji je u vezi sa UV zracima, može da postoji povezanost sa povremenim prekomernim sunčanjem.

Izlaganje veštačkim izvorima UV zraka takođe može da poveća rizik za nastanak karcinoma kože. Rizik za nastanak skvamocelularnog, bazocelularnog karcinoma ili melanoma je veći kod osoba koje rano počinju sa upotrebom solarijuma (mlađe od 25-30 godina).

Kod varioca postoji povećan rizik za nastanak melanoma oka.

Fototerapija koja se sprovodi kod obolelih od psorijaze, iako povoljno deluje na povlačenje psorijatičnih promena, kao neđeljeno delovanje može da ima povećanje rizika za nastanak nekog oblika karcinoma kože, posebno ukoliko se češće sprovodi. Ovo se odnosi na upotrebu PUVA tretmana koji koristi UVA zrake.

Svakako, na pojavu karcinoma utiču I drugi faktori, tako da na sreću, karcinom kože nije toliko česta pojava. Međutim, sasvim je sigurno da bi rizično ponašanje trebalo smanjiti na najmanju moguću meru.

Osobe koje uživaju u sunčanju trebalo bi da prate nivo UV indeksa zračenja i sunčaju se u periodu dana kada je ovaj indeks niži.

Upotreba zaštitnih faktora za sunčanje bi trebalo da se podrazumeva, posebno pri dužem izlaganju sunčevim zracima. Nošenje šešira ili kačketa je poželjno zbog zaštite očiju i glave.