Kako prepoznati melanom?

Otkrivanje melanoma u ranoj fazi je veoma važno za blagovremeno lečenje ove veoma ozbiljne maligne bolesti. Prognoza lečenja melanoma otkrivenog u ranoj fazi je značajno bolja u odnosu na slučajeve otkrivene u uznapredovalom stadijumu.

Na šta treba da se obrati pažnja?

Svaka pojava novog mladeža, ili bilo koje pigmentirane pojave na koži, posebno u zrelijim godinama može da bude sumnjiva. Kod žena, melanom češće nastaje na donjim ekstremitetima, dok kod muškaraca obično nastaje na trupu. Mada, ovo ne treba uzeti kao pravilo. Pojava melanoma moguća je na bilo kom delu tela. Takođe, izloženost dela tela suncu nije uslov za pojavu melanoma.

Mladeži koji su veći, dugo prisutni na koži, obično nisu zabrinjavajući. Svakako, i njih bi trebalo pratiti, kako bi se na vreme uočila sumnjiva promena.

ABCDE pravilo se mogu koristiti kao vodič za praćenje pigmentnih promena i prepoznavanje ranih znakova koji ukazuju na melanom.

A ili asimetrija je karakteristika većine melanoma. Ukoliko bi se povukla linija koja prolazi kroz centar mladeža, polovine sa jedne I druge strane se uglavnom značajno razlikuju. Kod normalnih okruglih ili ovalnih mladeža simetrija je obično vrlo jasna.

B ili granica (border) mladeža prema okolini posmatra granicu mladeža prema okolnoj koži. Kod melanoma, granice su nejasne, nazubčene, za razliku od običnih mladeža kod kojih su obično jasno ograničeni.

C ili boja (color) kod melanoma je obično praćena pojavom više nijansi braon ili crne boje. Sa napredovanjem melanoma, može doći do pojave plave ili crvene boje. Benigni mladeži su uglavnom kombinacija jedne ili dve nijanse braon boje.

D ili prečnik (dijametar) melanoma uglavnom je veći od 6mm u trenutku postavljanja dijagnoze, ali mogu da budu i manji od ovog prečnika, tako da ne smeju biti zanemarene ni manje pigmentne promene.

E ili evolucija je obično praćena promenama veličine, rastom i promenom boje i oblika melanoma.

Za rano otkrivanje melanoma važno je praćenje sumnjivih promena i njihove evolucije. U tome veoma značajnu ulogu ima mogućnost da se napravi fotografija promena koje zahtevaju praćenje, i u određenom razmaku kontroliše.

Kada se prave fotografije, treba da se obrati pažnja na to da se promena uvek fotografiše na istom osvetljenju i istoj udaljenosti, jer je jedino tako moguće zaista primetiti razliku u izgledu u određenom vremenskom razmaku.

Identifikacija malignih promena na koži nije lako. Nekada, melanomi ne prate ove uobičajene promene. Melanom može da se javi u različim oblicima, bez jasnih upozoravajućih simptoma.

20-30% melanoma se razvije na već postojećim mladežima, dok se najveći deo javlja na prethodno “zdravoj” koži.

Poseta dermatologu i dermatoskopija je veoma važna za rano uočavanje i praćenje sumnjivih promena. Ukoliko ste primetili postojanje neke sumnjive promene, važno je da se blagovremeno javite dermatologu koji će dalje da proceni o kakvoj promeni se radi i dati pedlog za praćenje ili uklanjanje promene na odgovarajući način.