Rak vulve

KancerRak vulve je vrsta raka koji se javlja na spoljašnjoj površini ženskih genitalija. Vulva je područje kože koje okružuje uretru i vaginu. Rak vulve se obično manifestuje kao kvržica ili bolovi na stidnim usnama, često je prisutan i svrab. Može se pojaviti u bilo kom dobu mada se najčešće dijagnostikuje kod starijih žena.

Lečenje raka vulve obično podrazumeva operaciju kojom se uklanja rak i određena količina okolnog zdravog tkiva. Ponekad je potrebno ukloniti u celosti stidne usne. Rana dijagnoza raka vulve obično traži manje opsežnu operaciju.


Simptomi raka vulve koji se javljaju najčešće su:

  • Svrab
  • Bolovi
  • Krvarenje
  • Kožne promene, kvržice, bradavice ili ulkusi

Vrste raka vulve

  • Planocelularni karcinom vulve je najčešći i počinje u ćelijama epiderma vulve.
  • Melanom počinje u ćelijama koje proizvode pigment melanin.

Lečenje raka vulve

Mogućnosti lečenja zavise od stadijuma bolesti, celokupnog stanja i želje pacijentkinje. Obuhvata sledeće:

  • Hirurgija– zavisno od stadijuma raka može biti potrebna jedna ili više operacija: uklanjanje raka i okolnog zdravog tkiva, uklanjanje dela vulve, opsežna operacija uklanjanja vulve i zahvaćenih organa sa zahvaćenim limfnim čvorovima. Kada su operacije obimne hirurg može da uradi rekonstrukciju organa koliko je moguće.
  • Radioterapija se koristi kako bi se smanjio rak i povećala uspešnost operacije. Zračenje se ponekad koristi u kombinaciji sa hemoterapijom koja može povećati osetljivost ćelija raka na zračenje.
  • Hemoterapija se obično koristi kod žena sa napredovalim stadijumom tumora, koji se proširio na druge delove tela. Primenjuje se u kombinaciji sa radioterapijom.

Čak i pored adekvatnog lečenja rak vulve se može vratiti. Stoga se preporučuju ispitivanja dva do tri puta godišnje, prve dve godine nakon lečenja.

Potpuno prirodni preparat za podizanje imunološkog sistema organizma

antikarcionm-primed13-forte

Prirodni preparat PRIMED 13 Forte je efikasno sredstvo, čije je antitumorsko dejstvo višestruko potvrđeno. PRIMED 13 Forte je jak antioksidans koji ne dozvoljava nastanak malignih bolesti i kada se bolest javi on sprečava dalji rast malignog tumora i sprečava nastanak metastaza.