Tumori

Tumori larinksa

Tumori larinksa su prilično česti. Među spoljašnjim faktorima rizika za nastanak ovih tumora navode se izloženost sluznice larinksa različitim mehaničkim, fizičkim, hemijskim, inflamacijskim i funkcijskim nadražajima.

Podela tumora

 • PRAVI BENIGNI TUMORI

 1. Mezenhimski tumori (fibromi,myomi chondromi)
 2. Epitelni tumori (papilomi, adenomi)
 • PSEUDO TUMORI

 1. Polipi glasnica
 2. Čvorići glasnica
 • MALIGNI TUMORI

 1. Karcinomi
 2. Sarkomi

KLINIČKA SLIKA

 1. Promuklost koja progredira
 2. Otežano disanje i gutanje
 3. Bolovi u grlu (larinksu), osećaj stranog tela u larinksu, refleksni bol u ušima.
 4. Kašalj i hemoptizija

DIJAGNOZA tumora larinksa

Patohistološki pregled.

LEČENJE tumora larinksa

Hirurško, eventualno zračenje.

U terapiji tumora larinksa se efikasno pokazao Primed 13 Forte koji vezuje slobodne radikale, suprimira dalji rast malignih ćelija i pomaže organizmu u samoj borbi ka krajnjem izlečenju. Delotvoran je i kao dodatak osnovnoj terapiji, nema kontraindikacije sa drugim lekovima a uz njegovu primenu se lakše podnosi osnovna terapija i nema nus efekata. Često se koristi u kombinaciji sa čajem od Reishi gljive, SEVEN preparatom, kako bi se postigao veći antioksidativni efekat, sprečio dalji rast tumora, pojava recidiva i širenje malgnih ćelija po organizmu (metastaziranje).