Karcinom bubrežnih ćelija

Vilmsov tumor

Karcinom bubrega naziva se i karcinom bubrežnih ćelija ili adenokarcinom. On čini oko 3% svih malignih tumora odraslih. Treći je po učestalosti među urološkim karcinomima (posle karcinoma prostate i mokraćne bešike) ali je najsmrtonosniji među njima. Uobičajeno se dijagnostikuje u pacijenata starosti između 50 i 70 godina, sa predominacijom u muškoj populaciji (1,5:1).

Tačan uzrok nastanka karcinoma bubrežnih ćelija nepoznat

Tačan uzrok nastanka raka bubrega nije poznat, ali je dokazano da postoji više činilaca za razvoj ovog tumora. To su, pre svega, pušenje cigareta, muški pol, gojaznost i hipertenzija, odnosno antihipertenzivna terapija. Drugi uzročni faktori mogu biti profesionalno izlaganje azbestu, kadmijumu i policikličnim hidrokarbonima, kao i završne faze bubrežnih bolesti i hemodijaliza.
Karcinom bubrega u početku ne pravi nikakve smetnje, niti postoje znaci koji bi upozoravali na njegovo postojanje. U tom početnom stadijumu, bolest se otkriva slučajno, u okviru sistematskih pregleda ili tokom pregleda zbog nekih drugih tegoba.

Klasična tri simptoma za rak bubrega

Klasična tri simptoma za rak bubrega su slabinski bol, pojava krvi u mokraći (hematurija) i opipljiva masa u trbuhu. Od opštih simptoma najčešće se javljaju gubitak telesne težine, umor, povišena telesna temperatura, iscpljenost, anemija i dr. Svi navedeni simptomi mogu biti posledica razvoja karcinoma bubrega, ali nisu za njega specifični te mogu nastati i kao posledica.

Potpuno prirodni preparat za podizanje imunološkog sistema organizma


antikarcionm-primed13-fortePrimed 13 Forte je prirodni preparat na bazi meda i lekovite medicinske gljive kordiceps. Antikancerogeno dejstvo kordicepsa čini ovaj preparat pogodnim za upotrebu u prevenciji benignih i malignih promena. Može se koristiti i tokom tretmana ovih oboljenja radi jačanja organizma i zaštite zdravih ćelija i tkiva od toksičnog dejstva zračenja i hemoterapije. Kordiceps povoljno utiče na zaštitu i obnovu ćelija jetre i bubrega u toku i nakon raznih bolesti i oštećenja.