kancer pankreasa

Nova dostignuća u lečenju karcinoma pankreasa

Kineski istraživači su postigli veliki napredak u konstrukciji nano – nosača lekova za karcinom pankreasa. Na nedavno održanom simpozijumu “O primeni genetskog testiranja u dijagnostikovanju i lečenju tumora “, istraživački tim na čelu sa profesorom Hao Jihui, saopštio je da su postigli veliki napredak u oblasti izrade nano – nosača lekova za karcinom pankreasa.

Novi nano – nosač dizajniran od strane istraživačkog tima postiže nošenje tri aktivna farmaceutska leka, što je veliki napredak u odnosu na dosadašnju mogućnost nošenja samo jednog leka do tumorskih ćelija pankreasa. Nano – nosač takođe u velikoj meri poboljšava precizno ciljanje tumorskih ćelija i povećava efikasnost leka uz smanjenje toksičnosti. Rezultati istraživanja su nedavno objavljeni u prestižnim akademskim časopisima koji se bave ovom problematikom.

Karcinom pankreasa je najrazorniji rak u onkološkoj patologiji čija je stopa preživljavanja od pet godina ispod 5 %. Trenutno, hirurgija je jedini mogući lek za karcinom pankreasa. Zahvaljujući svojim podmuklim ranim simptomima koji se u najčešćem broju slučajeva ne prepoznaju, samo 20 % pacijenata sa karcinomom pankreasa se smatra hirurški operatibilnim u vreme postavljanja dijagnoze, dok je većina pacijenata ograničena na primanje palijativne hemoterapije zbog verovatnoće postojanja udaljenih metastaza i komplikacija u vezi sa rastom tumora u okolna tkiva.

Kada je klinička praksa u pitanju, mnogi pacijenti koji boluju od raka pankreasa su suočeni sa činjenicom da ne postoji lek ili tretman koji mogu izabrati.
antikarcionm-primed13-fortePRIMED 13 Forte je prirodni proizvod koji je vrlo efikasan u jačanju organizma, detoksikaciji i kao antioksidans u prevenciji i samoj terapiji kod benignih i malgnih promena. Ukoliko organizam slabi iz bilo kog razloga ili osoba ima osećaj nedovoljne energije ili se pak nakupljaju štetni metaboliti usled nekih zdravstvenih tegoba tu je Primed 13. Takođe ukoliko postoji predispozicija za nastanak benignih i malignih oboljenja vezana za uslove života, genetske itd.Primed 13 je jak antioksidans koji ne dozvoljava nastanak ovih oboljenja a ukoliko se oboljenje već javi kod benignih procesa deluje tako što ne dozvoljava prelazak u maligna a kod malignih suprimira dalji rast ovih ćelija i sprečava nastanak metastaza a kao dodatak osnovnoj terapiji u vidu hirurgije,zračenja ili hemioterapije sprečava nastanak nus pojava i olakšava terapiju a ujedno daje i svoj pečat terapiji. U ovom preparatu se nalazi 77 mikro i makro elemenata, više od 80 tipova fermenata, nezamenljive aminokiseline, nezasićene masne kiseline itd. Tu su prisutni jednako vitamini i minerali neophodni za čovekovo zdravlje.