Leukemije

Leukemija

Leukemije su grupa malignih bolesti hematpoeznog sistema. Leukemije čine 6-8% svih neplazmi i nešto su češće kod muškaraca nego kod žena. Mogu nastati u bilo kom uzrastu mada su akutne leukemije češće kod dece a hronične kod odraslih.

Vrste leukemija

Prema vrsti koje ćelije ulaze u malignu displaziju leukemije su:

  • limfocitne leukemije koje nastaju malignom displazijom B i T ćelija
  • mijelocitne ( mijelogene) leukemije koje nastaju malignom displazijom ćelija od kojih se stvaraju granulociti

Prema kliničkom toku i jedne i druge mogu biti akutne ili hronične leukemije. Tako postoje četiri glavne vrste bolesti :

  1. akutna limfoblastna leukemija ALL
  2. akutna mijelogena leukemija AML
  3. hronična limfocitna leukemija CLL
  4. hronična mijelogena leukemija CML

Uzroci nastanka leukemija nejasni

Uzroci leukemija nisu jasni ali je duga lista faktora rizika od naslednog faktora preko radioterapije, hemoterapije, izloženosti hemikalijama, virusi…

Simptomi leukemija

Simptomi i znaci kod leukemije se razvijaju usled razaranja normalnih ćelija kostne srži dok broj leukocita u perifernoj krvi može biti normalan ali i veći i manji od normalnog. malaksalost, zamor i bledilo nastaju zbog anemije akrvnipodlivi i druga krvarenja zbog smanjenog broja trombocita. Osećaj punosti u trbuhu nastaje zbog metastaziranja u jetru i slezinu a bolovi u kostima zbog velikog bujanja kostne srži.

Kod hronične leukemije dugo nema simptoma i bolest se može slučajno otkiti pregledom krvne slike , opšte stanje se narušava, limfne žlezde i slezina se uvećavaju a u završnoj fazi nastaju nagla pogoršanja.

Primed 13 Forte je prirodni preparat na bazi meda i lekovite medicinske gljive kordiceps. Antikancerogeno dejstvo kordicepsa čini ovaj preparat pogodnim za upotrebu u prevenciji benignih i malignih promena. Može se koristiti i tokom tretmana ovih oboljenja radi jačanja organizma i zaštite zdravih ćelija i tkiva od toksičnog dejstva zračenja i hemoterapije. Kordiceps povoljno utiče na zaštitu i obnovu ćelija jetre i bubrega u toku i nakon raznih bolesti i oštećenja.