Vakcina protiv raka grlića materice

Vakcina protiv raka grlića materice štiti od infekcije virusom HPV. Postoje dve vrste vakcine, jedna štiti od infekcije tipovima 16 i 18, a druga štiti i protiv infekcije tipovima 6 i 11 koji izazivaju genitalne bradavice na polnim organima. Tipovi 16 i 18 se smatraju onkogenim virusima i pronalaze se kod 2/3 žena oboleleih od raka grlića materice. Smatra se da je infekcija HPV virusom jedan od faktora koji dovodi do karcinoma grlića materice.

Trajanje zaštite koju pruža vakcina je još uvek ograničeno na nekoliko godina, posle čega će najverovatnije biti potrebna revakcinacija.

Postoji li potreba za vakcinacijom?

Ove vakcine deluju preventivno na nastanak HPV infekcije, a samim tim i na nastanak premalignih bolesti grlića uzrokovanim ovim tipovima virusa. Nijedna studija nije pokazala da se smanjio i broj slučajeva raka grlića materice.

O potrebi za ovom vakcinom se diskutuje jer se najveći broj HPV infekcija spontano eliminiše i ne dovodi do premalignih i malignih promena. Ako i dođe do njih one se mogu otkriti redovnim ginekološkim pregledima i lečiti malim intervencijama koje ne utiču bitno na sposobnost rađanja.

Ove vakcine su profilaktičke, najveću korist pokazuju kod onih osoba koje nisu nikada izložene dejstvu virusa tj. pre početka seksualne aktivnosti. Uzrast u kome se ona preporučuje je između 12 i 15 godina. Žene koje su već seksualno aktivne mogu imati korist od ove vakcine ali u znatno manjoj meri. Takođe vakcina nema bilo kakav efekat na već postojeće abnormalnosti Papanikolau brisa i nema terapijski efekat tj. ne leči već nastale promene.

Lažno uverenje o potpunoj zaštiti

Vakcinacija ne treba osobama ženskog pola da stvori lažno uverenje da su potpuno zaštićene i da mogu voditi rizičan seksualni život, bez redovnih pregleda kod ginekologa. Ona može samo da smanji rizik od nastanka malignih promena.

Kako je za nastanak raka grlića materice potreban jako dug period tako će se koristi vakcinacije mladih devojaka moći izmeriti tek kroz nekoliko decenija.


antikarcionm-primed13-forte

Prirodni preparat PRIMED 13 Forte je efikasno sredstvo, čije je antitumorsko dejstvo višestruko potvrđeno. PRIMED 13 Forte je jak antioksidans koji ne dozvoljava nastanak malignih bolesti i kada se bolest javi on sprečava dalji rast malignog tumora i sprečava nastanak metastaza.