Simptomi limfoma

Limfom predstavlja maligno oboljenje limfnog tkiva, koje je sastavni deo imunološkog sistema našeg organizma.

Limfni sistem uključuje limfne čvorove (žlezde), limfne sudove, slezinu i timus. Limfom može da zahvati kako pomenute delove limfnog sistema, tako i sve ostale organe i delove tela.

Dva osnovna tipa limfoma su:

 • Hodgkin
 • Non-Hodgkin limfom.

Način tretmana zavisi od vrste i stadijuma limfoma. Tretman limfoma može da podrazumeva hemoterapiju, imunoterapiju, radioterapiju, transplantaciju koštane srži ili kombinaciju navedenih metoda.

Simptomi limfoma:

 • Bezbolno uvećanje limfnih čvorova na vratu, pazuhu ili u preponskoj regiji
 • Groznicu
 • Noćno preznojavanje
 • Nedostatak daha
 • Neočekivan i neobjašnjiv gubitak težine
 • Umor i malaksalost
 • Svrab i osip po koži
 • Bol u stomaku

Kako su svi navedeni simptomi nespecifični, teško je postaviti dijagnozu u ranoj fazi razvoja bolesti. Poznavanje razvoja i pogoršanja simptoma može da probudi sumnju i usmeri ispitivanje ka limfnom sistemu, posebno ukoliko je prisutno uvećanje limfnih čvorova.

Jasan uzrok pojave limfoma nije još uvek otkriven. Ono što je do sada utvrđeno jeste da nakon što nastane mutacija u ćelijama imunološkog sistema (limfocitima), dolazi do njihovog nekontrolisanog razmnožavanja i vremenom pojave limfoma.

Postoje neki faktori čije prisustvo može da znači povećan rizik za razvoj limfoma, kao što su:

 • Godine starosti- neki od limfoma se češće javljaju kod mlađih osoba, dok su druge vrste limfoma učestalije kod starijih osoba.
 • Pol- postoji nešto veća učestalost pojave limfoma kod osoba muškog pola.
 • Poremećaj funkcije imunološkog sistema- limfom se češće javlja kod osoba koje imaju neki poremećaj funkcije imunološkog sistema, ili su uzimali/uzimaju imunosupresivne lekove.
 • Infekcije nekim mikroorganizmima su povezane sa povećanim rizikom za nastanak limfoma, kao što je Epštajn-Barov virus ili H.pylori infekcija.

Postojanje i delovanje bilo kog od navedenih faktora ne znači da će sigurno doći do pojave limfoma.