Hodgkin i non-Hodgkin limfom

hodgkin-i-non-hodgkin-limfom


Limfom je maligni tumor limfnog sistema. Limfni sistem je deo imunološkog sistema, koji pomaže organizmu da se bori protiv infekcija i bolesti. Kako se ćelije limfnog sistema nalaze u celom organizmu, do razvoja limfoma može doći bilo gde u telu čoveka.

Hodgkin i non-Hodgkin limfom

Dva glavna tipa limfoma su Hodgkin i non-Hodgkin limfom. Oba tipa limfoma se mogu javiti i kod dece i kod odraslih.

Većina osoba sa Hodgkin limfomom ima klasični tip limfoma sa postojanjem velikih, abnormalnih limfocita u limfnim čvorovima (Rid-Sternbergove ćelije). Hodgkin limfom uglavnom ima dobru prognozu.

Kada je non-Hodgkin limfom u pitanju, ima mnogo više tipova limfoma, koji mogu nastati od B limfocita, T limfocita ili NK ćelija.

Većina non-Hodgkin limfoma nastaje od B limfocita.

Po načinu rasta i širenja razlikujemo non-Hodgkin limfome koji sporo rastu, i agresivne non-Hodgkin limfome koji brzo rastu.
Mycosis fungoides je tip non-Hodgkin limfoma koji počinje u limfocitima u koži. Nekada, mada retko, primarni non-Hodgkin limfom može započeti u tkivu mozga, oka ili kičmene moždine.

Izbor metoda lečenja zavisi od vrste i stadijuma limfoma. Od stadijuma i vrste limfoma zavisi i mogućnost izlečenja ili remisije simptoma.

Preporučujemo upotrebu preparata za podizanje imunološkog sistema organizma

primed-13-forte

Primed 13 Forte  Antikancerogeno dejstvo kordicepsa čini ovaj preparat pogodnim za upotrebu u prevenciji benignih i malignih promena.

Može se koristiti i tokom tretmana ovih oboljenja radi jačanja organizma i zaštite zdravih ćelija i tkiva od toksičnog dejstva zračenja i hemoterapije.