Biološki lekovi u lečenju kancera

kancer

Poslednjih godina u cilju lečenja raka debelog creva se primenjuju tzv. pametni lekovi – monoklonska antitela.

Šta su Monoklonska antitela?

Monoklonska antitela su lekovi koji prepoznaju i blokiraju specifične proteine koji su prisutni u određenim ćelijama raka. Monoklonsko antitelo koje se zove bevacizumab (Avastin®) se primenjuje za lečenje uznapredovalog karcinoma debelog creva u kombinaciji sa hemioterapijom.

Bevacizumab deluje tako što dovodi do propadanja postojećih krvnih sudova tumora ali i sprečava razvoj novih krvnih sudova. Na ovaj način tumor ne dobija dovoljno kiseonika i hranljivih materija preko krvi i njegove ćelije odumiru. Bevacizumab takođe omogućava dotok hemioterapije do tumorskih ćelija.

Ova vrsta lekova koja deluje tako što remeti rast krvnih sudova u tumoru naziva se inhibitorima angiogeneze.

Drugo monoklonsko antitelo koje se zove cetuximab (Erbitux®) primenjuje se u lečenju uznapredovalog raka debelog creva i ono se vezuje za epidermalni faktor rasta (EGFR). Vezivanje ovog monoklonskog antitela za EGFR receptor sprečava vezivanje faktora rasta za njega i na taj način sprečava rast i deobu ćelija raka. Pre upotrebe cetuximaba Vaš lekar mora izvršiti testiranje da li ćelije raka imaju k-ras wt genotip.

Oba monoklonska antitela se primenjuju u vidu intravenske infuzije.

Neke osobe imaju alergijske reakcije na monoklonska antitela što se ispoljava u vidu reakcije slične gripu, smanjenja krvnog pritiska ili mučnine. Ostali mogući neželjeni efekti uključuju osip na koži i umor. Kod nekih monoklonskih antitela prva doza se primenjuje polako tokom više sati. Ponekad se pred terapiju daju lekovi koji mogu ublažiti neželjena dejstva monoklonskih antitela.

antikarcionm-primed13-forte

Primed 13 Forte je prirodan preparat na bazi meda, medicinskih gljiva Kordiceps, Reishi i Shitake, obogaćen jezgrom koštice kajsije. Ne sadrži veštačke boje, konzervanse i druge aditive.Upotreba PRIMED 13 FORTE preparata se preporučuje za jačanje imunološkog odgovora organizma i kao pomoćno sredstvo u prevenciji i tretmanu malignih bolesti. Svaka od medicinskih gljiva koje ulaze u sastava preparata ima izreženo antioksidativno i zaštitno antikancerogeno dejstvo, i u ovom preparatu se ova njihova svojstva međusobno dopunjuju. Jezgro kajsijine koštice sadrži vitamin B17, čime doprinosu ukupnom antikancerogenom dejstvu preparata.