Paraneoplastični sindrom

paraneoplasticni sindrom


Maligni tumori deluju na organizam lokalno – tumorskom masom, infiltrativnim rastom, destrukcijom lokalnog tkiva, kompresijom, nekrozom, krvarenjem, sekundarnim infekcijama. U isto vreme mogu delovati I sistemski na organizam, tako što tumori luče hormone I druge supstance koje nošene krvlju deluju na udaljene organe I sisteme ili troše gradivne I energetske materije. Jedna od sistemskih manifestacija tumora je I paraneoplastični sindrom.

Paraneoplastični sindrom

Paraneoplastični sindrom je grupa kliničkih poremećaja udružena sa malignom bolešću koji nisu posledica direktnih fizičkih efekata primarnog tumora ili metastatske bolesti. Postoji kod 10-20% bolesnika, pre svega kod sitnoćelijskog karcinoma pluća, dojke, jajnika, malignih limfoma i kliničke manifestacije mogu biti veoma različite. Nije vezan za veličinu primarnog tumora i u pojedinim slučajevima može da predhodi dijagnozi bolesti. S druge strane, može nastati kasno u evoluciji bolesti ili može biti prvi znak recidiva bolesti.

Precizan mehanizam nastanka paraneoplastičnog sindroma nije potpuno jasan, ali u mnogim slučajeva pojava je vezana za produkciju biološki aktivnih supstanci bilo od strane tumora (polipeptidni hormoni i citokini) ili kao odgovor na tumor (antitela).

Paraneoplastični sindrom obuhvata nespecifične metaboličke i endokrine manifestacije tumora.

Simptomi i znaci paraneoplastičnog sindroma mogu biti:

 • Sistemski

  • anoreksija
  • kaheksija
  • gubitak u telesnoj masi
  • temperatura
  • ortostatska hipotenzija
 • Kožni

  • hiperkeratozis
  • akrokeratoza (Bazex-ov sindrom)
  • ekfolijativni dermatitis
  • akantosis nigrigans
  • stečena ihtioza
  • stečena palmoplantarna keratodermija
  • pemfigus vulgaris
  • pruritus
 • Neurološki

  • periferna neuropatija
  • encefalopatija (mikrocelularni karcinom 1%)
  • Eaton- Lambertov miastenični sindrom (mikrocelularni karcinom 5%)
  • nekrotizirajuća mijelopatija
  • retinopatija udružena sa karcinomom, gubitak vida
  • visceralna neuropatija
 • Endokrini i metabolički

  • nemetastatska hiperkalcemija, lučenje paratireoidnom sličnog hormona (češće kod skvamoznog, mikrocelularni karcinom 10%)
  • Sy. Cushing, hiperkorticizam ( mikrocelularni karcinom 1,6-4,5%)
  • sindrom neadekvatnog lučenja antidiuretičkog hormona (nesitno i sitnoćelijski karcinom, u ograničenoj bolesti 10-15% i proširenoj 30%)
  • ginekomastija i galaktoreja
  • preterano lučenje gonadotropnog hormona
  • karcinoid sindrom
  • hipertireoidizam
  • laktična acidoza
  • hiper i hipoglikemija
  • hipofosfatemija
  • hipourikemija
 • Renalni

  • glomerulonefritis
  • tubulointersticijumska bolest
 • Hematološki

  • anemija
  • leukocitoza i eozinofilija
  • leukemoidna reakcija
  • trombocitoza
  • trombocitopenijska purpura
 • Koagulopatije

  • hiperkoagulabilnosti
  • Troussean-ov sindrom (češći kod adenokarcinoma)
  • tromboflebitis
  • diseminovana intravaskularna koagulopatija
 • Kolageno vaskularni

  • dermatomiozitis
  • polimiozitis
  • vaskulitis
  • sistemski eritemski lupus
 • Skelet

  • batičasti prsti
  • plućna hipertrofična osteoartropatija (češće kod adenokarcinoma)

Primed 13 forte je  prirodan preparat na bazi meda, medicinskih gljiva Kordiceps, Reishi i Shitake, obogaćen jezgrom koštice kajsije. Ne sadrži veštačke boje, konzervanse i druge aditive. Upotreba PRIMED 13 FORTE preparata se preporučuje za jačanje imunološkog odgovora organizma i kao pomoćno sredstvo u prevenciji i tretmanu malignih bolesti. Svaka od medicinskih gljiva koje ulaze u sastava preparata ima izreženo antikancerogeno dejstvo i u ovom preparatu se ova njihova svojstva međusobno dopunjuju. Jezgro kajsijine koštice sadrži vitamin B17, čime doprinosu ukupnom antikancerogenom dejstvu preparata.