Terapija karcinoma pluća

Kancer pluća


Karcinom pluća se može tretirati hirurgijom, hemioterapijom ili radioterapijom. Ovi tretmani se mogu sprovesti kao pojedinačni ili kombinovani a odluku o tretmanu donosi multidisciplinarni tim u zavisnosti od velikog broja faktora prvenstveno tipa tumora, stadijuma bolesti, opšte kondicije i internističkog nalaza.

Stadijumi bolesti za ne – mikroćelijski karcinom pluća i opcije lečenja

  • IA T1N0M0 hirurgija
  • IBT2N0M0 hirurgija + /- hemioterapija
  • IIA T2, 3N0, 1M0 hirurgija +/- hemioterapija
  • IIB T2, 3N0/1M0 hirurgija +/-hemioterapija
  • IIIA T1-3N1M0 IIIB T1-4N3M0 radioterapija+hemioterapija
  • IIIB T4N0-3 M0 hemioterapija IIIB T svi N svi M1 hemioterapija, palijativna radioterapija

HIRURGIJA

Hirurški zahvati se sprovode u ranim stadijumima bolesti ukoliko je kondicija pacijenta dobra i ne postoje medicinske kontraindikacije. Postoje nekoliko tipova operacije: uklanjanje celog plucnog krila pneumonektomija, lobusa- lobectomija, segmenata-segmentektomija. Najčešće komplikacije nakon operacije su infekcije, ekstenzivna krvarenja i pneumonije.

RADIOTERAPIJA

Radioterapija je jedna od važnih tretman opcija u odmaklom karcinomu pluća i primenjuje se kao radikalna u kombinaciji sa hemioterapijom ili kao samostalna. Takođe se sprovodi u odmaklom stadijumu kao palijativna sa ciljem poboljšanja ili gubitka simptoma koji bitnije narušavaju kvalitet života (bol, iskašljavanje krvi, otežano disanje kao i kod metastaza u mozgu sa ciljem poboljšanja neuroloških simptoma i kod metastaza u kostima sa ciljem sprečavanja ozbiljnih neuroloških ispada u slučajevima zahvatanja kicmenog stuba, patoloskih preloma kostiju i bolova izazvanih metastazama).

Radioterapija se može provesti i u ranim stadijumima bolesti kod pacijenata koji iz medicinskih internističkim razloga ne mogu biti hirurski lečeni. Takođe se može primeniti posle hirurgije ukoliko je u operativnom materjalu prisutno zahvatanje medijastinalnih limfnih čvorova ili mikroskopski pozitivan nalaz na resekcionom rubu. Transkutana radioterapija sprovodi se preko kože a savremena radioterapija omogućava primenu optimalne doze na tumorski volumen uz maksimalnu poštedu okolnih zdravih struktura koriscenjem 3D konformalne radioterapija uz precizno individualno planiranje na osnovu CT preseka u terapijskom polozaju pacijenta.

Brahiterapija poznatija kao unutrašnja intraluminalna radioterapija koristi radioaktivni izvor koji se uvodi u direktni kontakt sa tumorskom lezijom a posebno se preporucuje u cilju simptomatskog efekta kod iskašljavanja krvi, tegoba sa disanjem kao samostalana ili u kombinaciji sa transkutanom radioterapijom. Radioterapija seuglavnom dobro toleriše. Najćešče se kao toksičnost terapije javljaju tegobe sa gutanje – radijacioni ezofagitis i prolaznog je karaktera. Takođe se mogu javiti zamor, malaksalost, povračanje i mučnina. radijacioni pneumonitis se manifestuje u vidu upale pluca i leci se kortikosteroidnom terapijom.

Kao kasnija posledica radioterapije javljaju se fibroze pluća koje mogu bitnije smanjiti funkciju zdravog pluća. Napredak tehnologije i 3D konformalna RT omogucava nam maksimalnu zaštitu zdravog parenhima i očuvanje funkcije zdravog plućnog parenhima.

HEMIOTERAPIJA

Najčešće se primenjuje u odmaklom stadijumu bolesti kao samostalna ili kombinovana najćešče sa radioterapijom. Koji citostatici ce biti primenjeni zavisi prvenstveno od stadijuma bolesti i tipa tumora.

Kod mikrocelijskog karcinoma najćešće se primenjuje Cisplatin(karboplatin) u konbinaciji sa Etopozidom. Takođe se razmatraju nove opcije lečenja uvođenjem novih citostatika. Za nemikrocelijske karcinome.

Cisplatin u kombinaciju sa docetaxel, paxitaxel, gemcitabine, etopozid, vinorelbine se pokazao kao efikasniji za tretman. Toksicni efekti hemioterapije zavise od vrste citostatika i broja ciklusa koji se primenjuju i privremenog su karaktera. Toksicnost takođe zavisi i da li se hemioterapija daje u kombinaciji sa radioterapijom kada se i ocekuju i veci toksicni efekti.

Toksični efekti nakon primene hemioterapije

Toksične efekte koji se najcesce javljaju nakon primene hemioterapije su: mučnina, povračanje, gubitak apetita, gubitak kose. U krvnoj slici se može doći do pojave smanjene belih krvnih zrnaca, leukopenija sa neutropenijom koja može dovesti do povećanom riziku od težih infekcija. Takođe se može javiti trombocitopenija koja može dati rizik od krvarenja. anemija. Često dalje zamor. Targeting terapija deluju na molekularnom nivou i još uvek je u fazi ispitivanja kroz dobro kontrolisane studije.

Najpoznatiji su: Gefitinib mali molekul tiroksin kinaze inhibitor, Erlotinib takođe mali molekul, Cetuximab monoklonsko antitela, Bevacizumab, monoklonsko antitela koji deluje na inhibiciju EGFR.

PROGNOZA: Izgledi dobre prognoze zavise od veličine tumora zahvačenosti okolnih struktura i limfnih čvorova ali takođe i opste kondicije pacijenta, gubitka telesne težine, godina i internističkih pridruženih bolesti, funkcije pluća. U ranom stadijumu bolesti veličina tumora i zahvaćenost lindnih čvorova su veoma važni faktori prognoze ali su isto tako važni i performance status, gubitak telesne težine godine. 5-godišnje preživljavanje u I stadijumu od 60-80%, u II od 40-50%, u III od 20-30% u IV manje od 2%.

Potpuno prirodni preparat za podizanje imunološkog sistema organizma

antikarcionm-primed13-forte

PRIMED 13 Forte je prirodni proizvod koji je vrlo efikasan u jačanju organizma, detoksikaciji i kao antioksidans u prevenciji i samoj terapiji kod benignih i malgnih promena.
Ukoliko organizam slabi iz bilo kog razloga ili osoba ima osećaj nedovoljne energije ili se pak nakupljaju štetni metaboliti usled nekih zdravstvenih tegoba tu je PRIMED 13 Forte. Takođe ukoliko postoji predispozicija za nastanak benignih i malignih oboljenja vezana za uslove života, genetske itd. PRIMED 13 Forte je jak antioksidans koji ne dozvoljava nastanak ovih oboljenja a ukoliko se oboljenje već javi kod benignih procesa deluje tako što ne dozvoljava prelazak u maligna a kod malignih suprimira dalji rast ovih ćelija i sprečava nastanak metastaza a kao dodatak osnovnoj terapiji u vidu hirurgije,zračenja ili hemioterapije sprečava nastanak nus pojava i olakšava terapiju a ujedno daje i svoj pečat terapiji. U ovom preparatu se nalazi 77 mikro i makro elemenata, više od 80 tipova fermenata, nezamenljive aminokiseline, nezasićene masne kiseline itd. Tu su prisutni jednako vitamini i minerali neophodni za čovekovo zdravlje.