Promuklost kao upozoravajući simptom

grkljanUkoliko se karcinom grkljana otkrije na vreme, odgovarajućim lečenjem može se postići izlečenje ili bar zaustaviti rast i širenje tumora.
Tumor larinksa najčešća je maligna bolest u području glave i vrata, javlja se većinom kod muškaraca srednje dobi, mada mogu da obole i oni u dvadesetim i tridesetim godinama. Ipak, najugroženiji su pušači i osobe sklone konzumiranju alkohola.Tumor grkljana se razvija na delovima grla, počev od korena jezika pa dalje, preko resice i glasnih žica.

Uzroci karcinoma grkljana

Uzrok nastanka malignih tumora još nije pouzdano utvrđen, a to važi i za karcinom larinksa. Faktori rizika su pre svih pušenje i alkohol, ali i aerozagađenje, deficitarna ishrana, ranije preležane bolesti disajnih puteva, agensi kojima su izložene odredjene profesije.

Tumor grkljana simptomi

Karcinomi koji nastaju iznad glasnih žica brzo se šire i rano metastaziraju. U početku daju nespecifične simptome, dok se kasnije javljaju simptomi promuklost koja može dovesti do gubitka glasa, smetnje u disanju, otežano gutanje, bol u grlu i vratu, osećaj prisustva stranog tela, kašalj, krvav ispljuvak, zadah iz usta…
Karcinomi na mestu spajanja grkljana i dušnika imaju varljive simptome. Tek sa rastom tumora nastaje prvi simptom – otežano disanje koje je, međutim, i signal da se bolest proširila. Smetnje u disanju pojačavaju se širenjem tumora i, posledično, suženjem dušnika. I početku se javljaju pri naporu da bi se kasnije manifestovale “šištavim disanjem” praćenim modrom bojom kože . Vremenom se bolesnik adaptira da relativno dobro diše kroz malu pukotinu.

Lečenje karcinoma grkljana

U lečenju karcinoma grkljana najčešće se primenjuju operativni zahvat i radioterapija ili njihova kombinacija. Hemoterapija se koristi kao pomoćna metoda, nikada kao primarna terapija. Bolesnik koji je pet godina po završenom lečenju bez kliničkih manifestacija tumora, smatra se izlečenim. Prirodna evolucija nelečenih karcinoma grkljana dovodi bolesnika do smrti, najčešće godinu dana nakon pojave simptoma. Prognoza zavisi od mnogih činilaca poput lokalizacije i proširenosti, metastaza, histološke prirode, imunološkog statusa bolesnike, rane dijagnoze, vrsta terapije. Globalno uzev, karcinomi grkljana svih lokalizacija uspešno se leče, naročito hirurškom terapijom, zbog čega je veoma važna rana dijagnoza.

antikarcinomPrimed 13 Forte je prirodan preparat na bazi meda, medicinskih gljiva Kordiceps, Reishi i Shitake, obogaćen jezgrom koštice kajsije. Ne sadrži veštačke boje, konzervanse i druge aditive.Upotreba PRIMED 13 FORTE preparata se preporučuje za jačanje imunološkog odgovora organizma i kao pomoćno sredstvo u prevenciji i tretmanu malignih bolesti. Svaka od medicinskih gljiva koje ulaze u sastava preparata ima izreženo antioksidativno i zaštitno antikancerogeno dejstvo, i u ovom preparatu se ova njihova svojstva međusobno dopunjuju. Jezgro kajsijine koštice sadrži vitamin B17, čime doprinosu ukupnom antikancerogenom dejstvu preparata.