Vitamini i vlakna u prevenciji karcinoma dojke.

Opšte je poznato da ishrana, posebno voće i povrće, imaju veliki uticaj na zdravlje ljudi, a istovremeno i na nastanak velikog broja bolesti. Pored bolesti kardiovaksularnog sistema i šećerne bolesti i pojava malignih bolesti je često povezana sa navikama u ishrani.
Žene koje svakodnevno unose velike količine voća i povrća imaju znatno manji rizik od nastanka karcinoma dojke, posebno od agresivnijih varijatni tumora. Istraživači su utvrdili da, kada je reč o povrću, pozitivan efekat imaju brokoli, kupus i karfiol, a kada je reč o voću, posebno se ističu žuto i narandžasto voće u smislu smanjenja rizika za nastanak karcinom dojke.
 
Istraživači su ispitivali navike u ishrani oko 100.000 ispitanica, unazad nepune 4 decenije i utvrdili da su žene koje su imale više od 5 porcija navedenog voća i povrća značajno smanjile rizik za nastanak karcinoma dojke.
 
Takođe, istraživači su utvrdili da se poseban zaštitni efekat pokazao u odnosu na pojavu agresivnijih tipova tumora.
 
Ranije je sproveden veliki broj studija koji je analiizirao ovaj problem i ranije su istraživači tvrdili da se pozitivan efekat ostvatuje zbog protektivnog efekta biljnih vlakana koja se unose sa ovom vrstom hrane. Međutim, najnovija istraživanja ipak ukazuju da se ovaj zaštitni efekat ostvaruje i putem antioksidanasa,vitamina i minerala. Nezaobilazan efekat imaju i flavonoidi, karotenoidi i lignini. Verovatno je reč o kombinaciji svih navedenih činilaca.
 
Voće i povrće takođe imaju važnu ulogu u regulaciji telesne mase zbog svoje niske energetske vrednosti, visok sadržaja vlakana kao i veće zapremine koja zamenjuje visoko energetsku hranu.
 
Opšte je poznato da je gojaznost povezana sa povećanim rizikom za nastanak velikog broja malignih bolesti među kojima se nalazi i karcinom dojke.
 
U skladu sa navedenim saznanjima, veći unos voća i povrća u ishrani ostvaruje svoj protektivni efekat direktno putem navedenih sastojaka (antioksidansi, vitamin, minerali, flavonoidi) ali i indirektno, kroz regulisanje telesne mase i smanjenja gojaznosti.
 
PRIMED 13 kordiceps je prirodni preparat na bazi meda i lekovite gljive kordiceps. Aktivni sastojci preparata ispoljavaju snažno imunomodulatorno, antioksidativno i protivupalno dejstvo. Udruženim antioksidativnim i imunostimulatornim dejstvom pomažu u prevenciji i tretmanu malignih bolesti, štite zdrave ćeije od oštećenja i podstiču regeneraciju ćelija jetre, bubrega i drugih organa nakon infektivnih i toksičnih oštećenja.