feo

Simptomi i znaci feohromocitoma

Feohromocitomi su tumori neuroendokrinog porekla čije ćelije stvaraju i luče kateholamine (adrenalin, noradrenalin i dopamin). U 90 % slučajeva ovi hormoni potiču iz srži nadbubrežne žlezde, ali mogu voditi poreklo i iz simpatičkih gamglija trbušne maramice (paragangliomi ili ekstraadrenalni hromocitomi).
Većina feohromocitoma je sporadična, ali 10 do 15 % njih je povezano sa porodičnim sindromina kao što su multipla endokrina neoplazija tipa 2 MEN-2, neurofibromatoza, von Hippel-Lindau sindrom i mutacije sukcinat dehidrogenaze B, C i D gena.
Većina feohromocitoma se ponašaju kao benigne neoplazme, a samo njih 10 do 15 % ima maligna svojstva i metastazira u udaljene delove tela (jetra, pluća, kosti). Feohromocitomi se razlikuju po veličini, prosečne su veličine 5 do 6 cm. Takođe, treba spomenuti da je oko 10 % feohromocitoma bilateralno.

Simptomi i znaci koje je potrebno da znate

Glavno obeležje feohromocitoma je trajna ili paroksizmalna hipertenzija, koja je često nestabilna i rezistentna na lečenje. Inače, povišen krvni pritisak (hipertenzija) se nalazi u 90% slučajeva feohromocitoma, a od toga 50% njih otpada na paroksizmalnu hipertenziju. Takođe, treba spomenuti i da 0,1% hipertoničara ima feohromocitom.
Klasični trijas simptoma feohromocitoma čine iznenadna glavobolja, znojenje i lupanje srca, koji se javljaju u napadima koji mogu početi naglo i trajati od nekoliko minuta do nekoliko sati. Za vreme napada moguća je pojava bledila ili crvenila. Od drugih simptoma se javljaju tremor, slabost, mučnina, bol u trbuhu i u prsima, poliurija, dehidratacija, hiperglikemija, kardiomiopatija…

Dijagnoza feohromocitoma

Sumnju na feohromocitom pobuđuje pojava tipičnih simptoma kao i pojava i teške i neobjašnjive hipertenzije. Do dijagnoze feohromocitoma se dolazi na osnovu povišenih nivoa kateholamina i njihovih razgradnih metabolita u krvi, kao što su metanefrin i vanilmandelična kiselina. Nivoi kateholamina koji su povišeni četiri i više puta od normalnih granica, ukazuju na feohromocitom. Određivanje metanefrina i normetanefrina u plazmi ima najveću osetljivost i specifičnost, ali zahteva pažljivo praćenje uslova tokom uzimanja uzoraka. Isto tako, i 24- časovno uzimanje i skupljanje mokraće za određivanje metanefrina i kateholamina, može pomoći u dijagnozi feohromocitoma.
Određeni lekovi mogu dovesti do pojave lažno pozitivnih rezultata kao što su beta- blokatori, triciklični antidepresivi, levodopa, fenoksibenzamin, simpatikomimetici… Stoga je važno da pacijenti ne uzimaju navedene lekove bar nedelju dana pre ispitivanja, kao i da iz ishrane izostave hranu bogatu vanilom.
Za lokalizaciju tumora se koriste kompjuterizovana tomografija (CT) ili magnetna tezonanca (MRI). Takođe, dijagnozi mogu doprineti i nuklerno medicinska snimanja koja se rade nakon davanja injekcija radioaktivne hemijske supstance koja ima sklonost ka nakupljanju u ćelijama tumora, i nakon toga se radi scintigrafija koja prikazuje gde se pomenuta supstanca nalazi.

Terapija feohromocitoma

Hirurško odstranjivanje tumora je metoda izbora, nego pre hirurškog zahvata je potrebno stabilizovati nivoe kateholamina u plazmi na normalan nivo. U tu svrhe se koristi alfa-blokator fenoksibenzamin. Tokom hirurškog zahvata , davanja natrijum nitropusida i fentolamina mogu pomoći u kontroli hipertenzivnih epizoda.
Lečenje malignih feohromocitoma uključuje primenu alfa blokatora za kontrolu simptoma, hirurški zahvat, 131I–MIBG terapiju, hemoterapiju i radioterapiju.

antikarcionm-primed13-fortePrimed 13 forte je  prirodan preparat na bazi meda, medicinskih gljiva Kordiceps, Reishi i Shitake, obogaćen jezgrom koštice kajsije. Ne sadrži veštačke boje, konzervanse i druge aditive. Upotreba PRIMED 13 FORTE preparata se preporučuje za jačanje imunološkog odgovora organizma i kao pomoćno sredstvo u prevenciji i tretmanu malignih bolesti. Svaka od medicinskih gljiva koje ulaze u sastava preparata ima izreženo antikancerogeno dejstvo, i u ovom preparatu se ova njihova svojstva međusobno dopunjuju. Jezgro kajsijine koštice sadrži vitamin B17, čime doprinosu ukupnom antikancerogenom dejstvu preparata.